Skip Navigation or Skip to Content

Samenwerken voor een duurzaam ondernemersklimaat

De Green Deal stimuleert ondernemers dat doel te bereiken. Op de bedrijvenparken Loven en Kanaalzone bestaat de Green Deal nu 1 jaar. Dat vierden we 14 september jl. met de ondernemers, geheel in groene sfeer bij Fiori.

De ondernemers maakten die middag (nader) kennis met elkaar op een interactieve en leuke manier. Er was een ‘petje op, petje af’-quiz, waarbij ondernemers geheel in stijl met een bloem hun antwoord gaven. Bij de vraag ‘op hoeveel plekken op Loven en Kanaalzone kan elektrisch worden geladen’, gingen de meeste bloemen terecht de lucht in bij het antwoord ‘op ongeveer 30 plekken’. Na de quiz gingen collega-ondernemers verder in gesprek met elkaar en wisselden duurzame ideeën en kansen uit. Geert-Jan van Ierland (bestuur Vitaal Kanzaalzone en ABC Olie) zei daarover: ‘‘Ik ben geïnteresseerd in de collectieve kansen met andere bedrijven op het park. Daarbij wil ik met elkaar het eerlijke gesprek voeren over hoe we elkaar kunnen helpen, in plaats van te praten in onmogelijkheden.’’

Verschillende ondernemers vertelden over de duurzame stappen die zij al hebben gezet. Het ‘behoeftebepalingsgesprek’ en vooral de adviesmodule die daarop volgt, helpt daarbij. ‘Het gesprek is vooral informatief en zorgt voor bewustwording, zodat je leert welke kansen er zijn om je bedrijf te verduurzamen’’, gaf Martin Huijbregts (bestuur Vitaal Kanaalzone en eigenaar van Fiori) aan. ‘‘Het is moeilijk om die stappen zelf te bedenken, maar aan de hand van een ‘module’ krijg je advies op maat. Ik ben erg positief over het rapport met advies dat ik ontving na de module’’, vertelde Dennis Geijs (Voorzitter Vitaal Kanaalzone en eigenaar van Kringloop Tilburg).

Tijdens de inspirerende middag hebben we de ondernemers van Loven en Kanaalzone een passend cadeau gegeven: twee insectenhotels. Hiermee willen we de natuur op de bedrijvenparken een handje helpen en de ondernemers inspireren. De insectenhotels zijn geschonken vanuit de Green Deal (Vitaal vereniging, Waterschap De Dommel, Omgevingsdienst Brabant Noord, BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant en Gemeente Tilburg).

Op de bijgevoegde foto zijn o.a. Geert-Jan van Ierland (bestuurslid Vitaal Kanzaalzone) en Roland Verbraak (voorzitter Vitaal Loven) te zien, zij namen de insectenhotels in ontvangst vanuit beide bedrijvenparken. Deze insectenhotels krijgen een mooie plaats op de bedrijvenparken. 

Doe mee met de Green Deal! De Green Deal bestaat uit een breed aanbod van modules die op maat en gratis worden aangeboden. Na een behoeftebepalingsgesprek wordt een bedrijf gekoppeld aan een adviseur voor een inhoudelijke module, bijvoorbeeld een energiescan of een stappenplan circulair. Zo’n module eindigt met een uitvoerbaar advies. De Green Deal loopt nog één  jaar op bedrijvenparken Loven en Kanaalzone. Wil je meer informatie over de Green Deal? Of wil je als ondernemer een gratis ‘behoeftebepalingsgesprek’ aanvragen? Kijk dan op www.vitaaltilburg.nl/greendeallovenkanaalzone

Midpoint Brabant