Skip Navigation or Skip to Content

Sámen werken aan energie en klimaat centraal op REKS-congres

Dit artikel is een publicatie van Regio Hart van Brabant

Op 10 mei 2023 vond in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle het ‘CongREKS’ plaats, een inspiratiemiddag voor en door betrokkenen bij de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Regio Hart van Brabant. De ruim 100 aanwezigen werden onder begeleiding van dagvoorzitter Helga van Leur meegenomen in de wereld van de regionale energie- en klimaattransitie.

De REKS is een afkorting van Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Met de REKS brengen we in Hart van Brabant in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat doen we met zorg voor de natuur, zodat we er fijn en veilig kunnen wonen en werken, nu en in de toekomst. De REKS is hier te bekijken.

Sámen werken aan de REKS
Het thema van deze middag was ‘sámen aan de slag met de REKS’. Daarbij stonden het delen van kennis en ervaringen en elkaar in een informele setting (beter) leren kennen centraal. De dag startte met de première van een filmpje, dat laat zien hoe we in onze regio de omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat en zuinig omgaan met water.

Het bleek een mooi bruggetje naar het openingswoord van Helga van Leur, die een inkijkje gaf in het verleden én de toekomst van Nederland als delta. Helga: “De energie- en klimaattransitie gaat om balanceren tussen ‘people’ (de mensen), ‘planet’ (de aarde) en ‘prosperity’ (welvaart), en daar leveren jullie een belangrijke bijdrage aan.”

Na een voorwoord van Eric Logister, bestuurlijk opdrachtgever REKS en wethouder van de gemeente Oisterwijk, zette ‘activistisch ondernemer’ in de duurzaamheidstransitie Ruud Koornstra de aanwezigen op scherp. In een inspirerende lezing stimuleerde hij iedereen om de grenzen van wat kan en mag op te zoeken en buiten de lijntjes te kleuren. Door met medestanders te blijven samenwerken, kunnen we van Nederland in 2030 ‘het paradijs op aarde’ maken. De bal daarvoor ligt volgens hem niet bij in Den Haag, maar bij de aanwezigen. Een mooie motivator om te blijven werken aan de uitvoering van de REKS-plannen.

In beweging met elkaar
Vervolgens was het tijd om in beweging te komen. Tijdens deelsessies kregen de aanwezigen een kijkje in de keuken van de verschillende REKS-thema’s en ontdekten ze waar werkgroepen hun schouders onder zetten. Elke werkgroep gaf hieraan een eigen invulling. Zo moest je bij de sessie Elektriciteit bij het spel Windkracht je eigen stad zo snel mogelijk van duurzame energie voorzien. Bij de sessie Participatie verzorgden de Lokale Energiecoöperaties (LEC’s) een quiz en de werkgroep Energiebesparing bracht met verschillende stellingen de discussie op gang.

De energie- en klimaattransitie draait om in beweging komen én in beweging blijven. Om die beweging ook in de zaal zichtbaar te maken, werd het programma interactief afgesloten. Tijdens een quiz kregen de aanwezigen vragen voorgeschoteld over de verschillende themasessies, zoals: wat de huidige verhouding in opwek tussen wind- en zonne-energie in onze regio? Welke duurzame alternatieve warmtebron is niet genoemd in de Regionale Structuur Warmte 2.0 maar heeft veel potentie? En welk niveau moet een innovatie hebben om als marktrijp gekwalificeerd te worden? Geen eenvoudige vragen, maar het lukte 8 quiz-deelnemers toch om tot de laatste vraag in het spel te blijven.

Proosten op een toekomstbestendige regio
Na de prijsuitreiking restte nog een slotwoord van dagvoorzitter Helga van Leur en REKS-voorzitter Eric Logister. Wat hen is bijbleven aan het eind van het CongREKS? Een hoop: van de 3 P’s (people, planet en prosperity) tot de 4 A’s (aanpakken, aanpassen, accepteren en aandacht). De overkoepelende bevinding was wel dat er met veel passie en energie wordt gewerkt aan een prettig leefbaar Hart van Brabant, nu en in de toekomst. Een mooie conclusie om op te proosten en over na te praten, zo bleek tijdens de borrel.

Midpoint Brabant