Skip Navigation or Skip to Content

Regionale klimaatagenda Regio Hart van Brabant vastgesteld

Dit is een publicatie van Regio Hart van Brabant.

Hoe gaan we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat? We willen in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste regio zijn. Om daar te komen, is de klimaatagenda vastgesteld. Hiermee kunnen we ook aanvragen indienen voor financiële middelen bij Rijk en provincie. Het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Afval (vanaf 2023 poho Energie, Klimaat & Grondstoffen) heeft tijdens de Hart van Brabantdag op 22 september de Regionale Klimaatagenda Hart van Brabant 2022 – 2027 vastgesteld.

Deze klimaatagenda is één van de uitwerkingen die onder de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) plaatsvinden (Midpoint Brabant is met haar programma Duurzame Economie – waaronder klimaatadaptatie – een van de vele gemotiveerde betrokkenen van de REKS). Op basis van de Regionale Klimaatagenda gaan we als Regio Hart van Brabant aanvragen voor beschikbare financiële middelen indienen bij het Rijk en de provincie.

Op naar 2050
In de Regionale Klimaatagenda hebben we beschreven hoe de regio zich wil aanpassen aan de veranderingen van het klimaat met als doel om in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste regio te zijn. De Regionale Klimaatagenda is een ‘levend document’ en wordt ieder jaar geactualiseerd.

Projecten met impact
De komende jaren gaan we met zo’n 25 projecten aan de slag. Deze projecten komen voort uit gesprekken met verschillende belanghebbenden in de regio. In de keuze voor de projecten is gekeken naar de impact van een project op de regio, de bijdrage die het levert aan het aanpakken van de klimaatthema’s (droogte, hittestress, wateroverlast en overstromingen) en de uitvoerbaarheid op korte termijn. Ook de relatie met andere opgaven in de regio is meegenomen in de afweging, zoals de relatie met de natuuropgave. Verder is gekeken naar een mogelijke olievlekwerking en quick wins.

Thema’s
De projecten zijn samen te brengen onder vier thema’s:

  • Water vasthouden op de zandgronden
  • Bodemverbetering op agrarische gronden
  • Klimaatadaptief bouwen
  • Maatregelen op bedrijventerreinen

Meer weten?
Je vindt de Regionale Klimaatagenda Hart van Brabant 2022 – 2027 via deze link.

Midpoint Brabant