Skip Navigation or Skip to Content

RaboResearch: Midden-Brabant is groeiregio en koploper in transitie naar nieuwe economie

Midden-Brabant is een groeiregio. Dit blijkt uit een recent rapport van RaboResearch over een vergelijking van de economieën van de veertig Nederlandse regio’s. Medio deze zomer kwam Midden-Brabant in een RaboResearch-rapport al uit de bus als landelijke koploper in de transitie naar de nieuwe economie. We vroegen Otto Raspe om een toelichting. Hij is hoofd van RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap en Professor of Practice voor Brede welvaart en Regionale Economie aan Tilburg University.

Otto: “De economische groei van een regio verklaren we aan de hand van een achttal factoren die we in samenhang met elkaar bekijken en die vooral op het niveau van regio’s onderscheidend zijn. De groei van Midden-Brabant (8% sinds 2019) is deels te danken aan gunstige omstandigheden. De regio scoort goed in aanwezig talent met jaarlijks relatief veel gediplomeerden. De kennisinfrastructuur is meer dan uitstekend, met een universiteiten, twee hbo’s en drie mbo’s. Toch is er ook werk aan de winkel. Op andere factoren is nog veel te winnen. Ik denk dat er nog meer te halen is uit de dynamiek van ondernemerschap. Denk aan starters. Midden-Brabant heeft ook wel minder krachtige innovatieve clusters van samenwerkende bedrijven. Bedrijven die samenwerken en innoveren met elkaar. Denk aan het cluster in Zuidoost-Brabant.”

Brede welvaart

RaboResearch meet naast economische groei ook de brede welvaart in regio’s. Oftewel: hoe is de kwaliteit van het leven van inwoners. Dit gaat dus niet alleen over economische aspecten, maar ook over sociale en ecologische. Otto: “Midden-Brabant scoort hierin gemiddeld. Binnen de provincie Brabant blijft deze regio wat achter. Vooral ook omdat er een relatief grote groep inwoners is met een lage brede welvaart; zo’n 55.000 inwoners . Er valt hier dus nog veel te winnen.”

Waar Midden-Brabant in voorop loopt is de transitie naar een nieuwe duurzame en inclusieve economie. In het RaboResearch onderzoek NEx-T onder 4500 bedrijven wordt ondernemerschap aan de hand van de New Economy Index gemeten op basis van diverse waarden, met een belangrijke rol voor brede welvaart.

Otto verklaart: “Midden-Brabant behoort tot de regio’s met de hoogste scores: er zijn veel koplopers en opvallend weinig achterblijvers. Een goede dynamiek dus. Midden-Brabant heeft veel sociaal bewogen ondernemers, die echt vanuit de maatschappelijke opgave werken en heel nadrukkelijk de impact op hun omgeving en hun mensen bij hun keuzes betrekken. Het zit hier vooral in het DNA van de bedrijven zelf. Een van de uitdagingen is dat de overheid ondernemingen in de regio meer ruimte moet geven om de noodzakelijke stappen te maken. Een ondernemende overheid dus.” En let wel de hele transitie naar een duurzame en inclusieve economie moet eigenlijk nog van de grond komen. Veel bedrijven moeten hier nog een grote slag maken.

Regionale samenwerking

Op het gebied van de transitie naar een nieuwe economie heeft de helft van de bedrijven een rapportcijfer dat lager ligt dan een 5,5. Ondanks de relatief goede positie van Midden-Brabant is er ook hier nog een wereld te winnen. Otto: “In Midden-Brabant zijn alle ingrediënten aanwezig om economisch, sociaal en ecologisch in samenhang te groeien. Regionale samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en inwoners is de sleutel. In de Regio Deal van Midpoint Brabant met het Rijk zie je al mooie coalities ontstaan met een actieve rol van onder meer Tilburg University met haar academische werkplaatsen en de gemeenten Tilburg en Waalwijk met diverse baanbrekende concepten, zoals MindLabs, Smart Port Waalwijk en een wijkgerichte aanpak voor het verbeteren van de bestaanszekerheid van inwoners.”

Otto: “Als je als ondernemer alleen focust op materiële winsten voor de korte termijn en niet investeert in die bredere waarde, dan ben je over een jaar of vijf misschien wel out of business. Jouw product is dan niet meer gewenst, of je mag niet meer maken, of je hebt je businessmodel niet kunnen aanpassen aan de hoge energiekosten of je kunt geen personeel meer vinden. Bedrijven in steden zijn over het algemeen verder in de transitie. In een recent onderzoek van RaboResearch zie je dat bij arbeidsproductiviteit de kloof tussen grote en kleine bedrijven steeds groter wordt. In een regio als Midden-Brabant met veel mkb vergt dit hands-on programma’s waarbij ondernemingen door experts en het onderwijs ondersteund worden om cruciale stappen te maken naar een bestendige toekomst.”

Midpoint Brabant