Skip Navigation or Skip to Content

Proeftuin dementie in ICT&health magazine

Het ICT&health magazine publiceerde een artikel in het aprilnummer over de manier waarop de Brabantse proeftuin dementie onderzoek doet naar kleinschalige, lokale initiatieven.

Liselore Snaphaan, Eveline Wouters, Ellen van der Lubbe-Verhaegh en Inge Bongers van de Brabantse proeftuin dementie schreven het artikel. Dat kopt ‘De toekomstige zorgverlener gaat steeds meer werken in kleine, gevarieerde teams’. Daarin informeren zij de lezer over het onderzoek dat de proeftuin de laatste jaren deed naar kleinschalige, lokale initiatieven die als doel hebben de zorg voor mensen die thuis wonen met dementie te verbeteren. Ze lichten daarvoor de werkwijze in de community of practice ‘oud geleerd, jong gedaan‘ toe. Lees het artikel >

De proeftuin maakt deel uit van het Midpoint Brabant Care-programma. Het ICT&health magazine verschijnt in Nederland 6x per jaar bij bestuurders, medici, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, ontwikkelaars, overheid, gemeentes en zorg gerelateerde bedrijven. Zij lezen daarin over de meest relevante ontwikkelingen en inovaties in de zorg, de ervaringen van zorgprofessionals en krijgen inzichten via de diepgaande artikelen over het hele spectrum van ICT&health.

Midpoint Brabant