Skip Navigation or Skip to Content

Proeftuin dementie in Brussel genoemd als goed voorbeeld

De Brabantse proeftuin dementie is tijdens een werkbezoek in Brussel op 11 en 12 mei door de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx genoemd als goed voorbeeld.

Gemeenten hebben een stem in de Europese Unie. Daarvoor is er het Europees Comité voor de Regio’s (CvdR). Daar kunnen gemeenten en provincies binnen de EU ideeën en plannen voor die regio met elkaar bespreken. De Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx is lid van dit Comité. Zij reisde 11/12 mei naar Brussel om mee te praten over de invloed van Europa op haar stad Tilburg.

Trots
Marcelle Hendrickx sprak tijdens de vergadering van het CvdR. In het rapport, dat ze voor deze vergadering schreef, had ze het vooral over sociale innovatie. De Brabantse proeftuin dementie is daarvan een goed voorbeeld voor de rest van Europa, vindt Hendrickx. Waarom is de Tilburgse wethouder zo trots op ons? Bekijk voor het antwoord dit filmpje, speciaal gemaakt door 2 studenten journalistiek van Fontys. Daarin komt onder andere de proeftuin-projectleider Jorn Leistra aan het woord.

En én
Hendrickx: “Je mag het wel als een persoonlijke drijfveer zien, gevoed door mijn ervaringen in Tilburg. Wij profileren ons als dé stad van de sociale innovatie. Onze universiteit is daar ook in gespecialiseerd en zit in een netwerk van Europese universiteiten die kennis en ervaringen uitwisselen, daar maken wij graag gebruik van. Ik noem in mijn advies het voorbeeld van de Brabantse proeftuin dementie in Tilburg, waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, verplegers én patiënten en hun families samenwerken zodat mensen langer thuis kunnen wonen. Het is een sociale innovatie die hand in hand gaat met technische innovaties. Dat wil het Comité van de Regio’s ook bij de Europese Commissie onderstrepen: het is niet óf óf, maar én én.”

De Brabante proeftuin dementie is een onderdeel van het Care-programma van Midpoint Brabant.

Klik hier voor meer informatie over de CvdR op 11 en 12 mei. Als je helemaal naar onderen scrollt, lees je over de proefuin en Marcelle Hendrickx >

Midpoint Brabant