Skip Navigation or Skip to Content

Pilot Digital Supply Chain

Logistiek Midden-Brabant startte samen met Jheronimus Academy of Data Science en de gemeente Tilburg een verkenning naar de kansen die bigdata kan bieden in de supply-chain. Binnenkort beginnen de eerste individuele pilots met het bedrijfsleven. Doel: te komen tot (grootschalige) Brabantbrede proeftuinen.

Aanleiding voor deze samenwerking is de overtuiging dat digitalisering in de logistieke keten zorgt voor het efficiënter en innovatiever inrichten van het logistieke netwerk. Het supply-chain werkveld beseft zich dat er veel data beschikbaar is, maar het is nog onduidelijk hoe bedrijven hiermee concreet mee aan de slag kunnen om de kansen te verzilvere. Lees meer>

Midpoint Brabant