Skip Navigation or Skip to Content

Overeenkomst voor een zonne-energiesysteem

Stichting Moed tekende onlangs met Joining Objectives uit Rotterdam en coöperatie de Spranckelaer uit Waalwijk een ontwikkelovereen-komst: ze gaan in een eerste fase de haalbaarheid en het aanbod van een collectief zonne-energie-systeem op de geluidswal langs de A59 onderzoeken.

Midpoint Brabant