Skip Navigation or Skip to Content

Op klimaatsafari in de wondere waterwereld van de Efteling – deel 1

Er was eens… een attractiepark met één aandeelhouder: Stichting Natuurpark de Efteling. Een stichting die het natuurschoon en sprookjesachtige omgeving van de Efteling wil behouden voor komende generaties. Wie zich laat mee dwalen door de sprookjesachtige omgeving, weet niet dat er zich een verhaal onder de wateroppervlakte afspeelt. Ook daar is een wereld aan wonderen te ontdekken. Ga met ons mee op klimaatsafari in de Efteling. Je krijgt antwoord op de vraag: hoe laat je gasten in alle seizoenen genieten van gezond oppervlaktewater en groen?

Een groep leisure ondernemers, afkomstig uit verschillende hoeken van Midden-Brabant, verzamelt zich onder de bogen van Efteling Bosrijk. Van daaruit hebben we een prachtig uitzicht over het groene en waterrijke vakantiepark. Vandaag krijgen we een rondleiding van Mark Jansen (Team Lead Technisch Ontwerp bij de Efteling), Ivo Südmeier (Landschapsarchitect bij de Efteling), en Ruud Griffioen (Gebiedsadviseur van Waterschap Brabantse Delta). Samen laten ze de zorg voor water van de Efteling in de praktijk zien.

Met Mark en Ivo voorop volgen we het bospad dat ons het vakantiepark invoert. Mark trapt af: “De klimaatambitie van de Efteling bestaat sinds de oprichting. Het is de ambitie van Stichting Natuurpark de Efteling om het natuurschoon en sprookjesachtige omgeving van de Efteling te behouden voor toekomstige generaties. Dat het nodig is, voelen we maar al te goed.”

De Efteling bekeek daarom al vroeg naar de mogelijke uitdaging bij gebruik van water en de zoektocht naar alternatieven. Waterschap Brabantse Delta nam al snel plaats aan tafel. Deze gesprekken hebben geleid tot het watersysteem zoals het nu is.

Mark licht toe: “De wereld van de Efteling heeft vandaag de dag een natuurlijk watersysteem. Bijna alle wateren die je ziet, staan met elkaar in verbinding en met behulp van verschillende pompen houden we het op peil.”

“We vangen hemelwater op en gebruiken oppervlaktewater zo veel mogelijk opnieuw voor onze waterpartijen. Alle nieuwe attracties en verblijven zijn gericht op het opvangen van hemelwater. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van natuurlijke systemen. En elke dag leren we wat bij. Inmiddels gebruiken we 90% van het hemelwater dat in de Efteling valt, opnieuw”, vertelt Mark trots. “Elke attractie is een watersysteem op zichzelf. Alle belangrijke vijvers bevatten druksensoren om de waterpompen aan te sturen en te beheersen.”

“We gebruiken 90% van het hemelwater dat in de Efteling valt opnieuw.”

De safari leidt ons naar het vennensysteem. Ruud Griffioen, Gebiedsadviseur van Waterschap Brabantse Delta stapt naar voren en vertelt over de samenwerking met de Efteling: “We voeren jaarlijks zo’n 400.000 kuub gezuiverd afvalwater richting de Efteling, naar het helofytenfilter, het zogenaamde Klaterwater-systeem, wat hierachter ligt. De Efteling heeft deze natuurlijke filter in de jaren 90 geïnstalleerd. Voordat het water naar de Efteling wordt gevoerd, gaat het eerst door een zandfilter, waar het fosfaat uit wordt gefilterd. Zo remmen we algengroei. Via een buis van 4 km lang komt het hier in de vennen terecht, in het helofytenfilter. Dit is een natuurlijke vorm van waterzuivering. Dat werkt als volgt: het water wordt eerst richting de vennen gevoerd. Hier wordt het verdeeld over 4 gebieden met een totale oppervlakte van 8.000 m², waar het op een filterbed wordt gepompt. Het water sijpelt omlaag door een laag grof gesteente en zand”, aldus de adviseur. “Bacteriën zetten afvalstoffen uit het water om naar voeding voor het riet. Door de planten af te maaien, voeren we de afvalstoffen af. Onder het veld wordt het water door het infiltratiesysteem en met behulp van sloten en buizen richting en andere waterpartijen in de Efteling gevoerd.”

We zijn nu ruim 25 jaar verder. Als we Ivo mogen geloven, is dit systeem inmiddels wat verouderd. “Met de nieuwste technologie kunnen we een veel hoger rendement halen”, vertelt Ivo. “We onderzoeken nu meerdere zuiveringssystemen voor de toekomst. Dit doen we samen met de gemeente en waterschappen. Het doel is om meer water op ons eigen terrein te houden.”

We lopen terug en via een binnendoor weggetje komen we terecht op het parkeerterrein met carports met zonnepanelen…

Wil je meer weten over hoe de Efteling omgaat met zonnepanelen? Ga dan ook met ons mee met deel 2 van de safari. We gaan verder op watersafari, we nemen je mee naar de zonnepalen op Symbolica en het parkeerterrein, we bekijken het Loonsche land waar de natuur centraal staat. Tenslotte sluiten we af met inzichten van de deelnemers. Deze safari komt volgende week online.

Midpoint Brabant