Skip Navigation or Skip to Content

Ontdekstation013 en Midpoint Brabant inspireren jeugd met onderwijs in circulaire economie

Ontdekstation013 en Midpoint Brabant hebben de handen ineengeslagen om kinderen en jongeren kennis te laten maken met circulaire economie, oftewel kringloopeconomie. Het doel van het gezamenlijke programma is om de jeugd te laten ontdekken wat circulaire economie is en waarom het zo belangrijk is om er zelf mee aan de slag te gaan. Door elkaars kennis en middelen te delen creëren de organisaties een ‘broedplaats’ van circulaire initiatieven voor nieuwe generaties. De locatie: Ontdekstation013 in de Tilburgse Spoorzone.

Maartje Mutsaers, directeur van Ontdekstation013, is verheugd met de samenwerking: “Voor kinderen ontwikkelen we al workshops en programma’s in wetenschap en techniek voor lessen, gezinsuitjes en kinderfeestjes. Nu gaan we ze met laagdrempelige en creatieve activiteiten ook meer leren over circulaire economie. Ze ontdekken zelf wat dit inhoudt en hoe ze tot oplossingen kunnen komen. We sluiten nauw aan bij hun belevingswereld en stimuleren dat ze daadwerkelijk tot actie over gaan. Als zij hun kennis overtuigd doorgeven aan volgende generaties, wordt onze leefomgeving straks steeds meer circulair. Naast het primair onderwijs richten we ons ook op het mbo en hbo, onder meer met stagiaires die in multidisciplinaire teams speelse circulaire activiteiten ontwikkelen voor de basisschoolkinderen.”

Sarah Kostense, projectleider bij de regionale economische ontwikkelorganisatie Midpoint Brabant, vult aan: “Als schakel tussen ondernemingen, onderwijs en overheden in Midden-Brabant helpen we bij het ontwikkelen en introduceren van nieuwe ideeën die bijdragen aan een slimme economie en een toekomstbestendige samenleving. Zo ontwikkelen we onder de naam Up New allerlei programma’s voor het circulair maken van producten in de hele keten, zoals voor textiel, leder, bouw en voeding. Hiervoor komen fysieke leer-, experimenteer- en maakcentra in Midden-Brabant, en ook een online portal met informatie en inspiratie om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Deze trajecten vliegen we samen aan met het onderwijs. Het is dan ook belangrijk dat circulair denken binnen het onderwijs goed ontwikkeld wordt. We beginnen bewust met de jongste jeugd en zijn super trots dat we dit samen kunnen doen met Ontdekstation013.”

Eerste initiatieven

De eerste initiatieven bij Ontdekstation013 zijn inmiddels van start gegaan. Zo krijgen de kinderen kaartjes met reststromen die zij koppelen aan nieuwe producten die hiervan gemaakt kunnen worden, zoals een koffiekopje van koffieprut of zeep van sinaasappelschillen. Een andere activiteit betreft educatieve knutselfilmpjes, die kinderen in deze coronatijd zelf thuis kunnen raadplegen, bijvoorbeeld voor het maken van knuffels van oude sokken. Een mooi initiatief is ook de workshop waarbij kinderen aan de slag gaan met een eigen circulaire moestuin. Aan de hand van een verhaal over oma Wortel onderzoeken ze wat je met snijresten van groenten kunt doen. Ze leren over de groei van planten en onderzoeken het verschil tussen het effect van donker en licht op groenten. In Jip-en-Janneketaal leren ze wat het betekent om circulair te denken en doen.

Transitie naar een circulair Tilburg

Marcelle Hendrickx, wethouder onderwijs van gemeente Tilburg, onderstreept het belang om nu in actie te komen: “De wereldwijde erkenning van de klimaatproblematiek zorgt voor een grotere urgentie dan ooit om iets te doen aan de uitputting van grondstoffen en snel over te gaan naar een circulaire economie. We hebben de ambitie om de Tilburgse economie in 2045 100% circulair te maken. Daarvoor moeten we nog vele stappen zetten. En waar beter beginnen dan bij de kinderen van nu, de werknemers van de toekomst? Het is daarom cruciaal om zowel jongeren als onderwijsinstellingen hier intensief bij te betrekken.”

Dit project maakt deel uit van het programma Circulair Onderwijs van Midpoint Brabant waarbij diverse onderwijspartners uit Midden-Brabant werken aan een circulair onderwijs programma. Zo bouwen zij samen aan de circulaire samenleving van de toekomst. Benieuwd naar wat dit programma inhoudt? Neem gerust contact op met Sarah Kostense via sarahkostense@midpointbrabant.nl.

Voor meer informatie: www.ontdekstation013.nl en www.midpointbrabant.nl.

BEKIJK HIER DEZE SUPERLEUKE VIDEO OVER CIRCULAIR ONDERWIJS.

 

 

 

 

 

Midpoint Brabant