Skip Navigation or Skip to Content

Onderzoek naar kansen op aansluiting Delta Corridor

Op wat voor manier kan de aanleg van de Delta Corridor bijdragen aan een meer CO2-neutraal Hart van Brabant? Deze buisleiding vervoert straks onder meer groene waterstof en kan voor onze bedrijventerreinen veel betekenen. Daarom hebben wethouders van de Hart van Brabantgemeenten ingestemd met een kansenonderzoek.

Het poho Fysiek heeft op de Hart van Brabantdag ingestemd met het voorstel om de kansen op een aansluiting op de Delta Corridor in de regio te onderzoeken.  Bij de Hart van Brabantdag in september spreken de wethouders af wie bestuurlijk opdrachtgever namens Regio Hart van Brabant wordt voor dit project.

Van Rotterdam naar Duitsland

De Delta Corridor is een buisleiding die wordt aangelegd van Rotterdam via Moerdijk en Tilburg naar Venlo en van daar naar Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Het bestaat uit een buisleidingenbundel voor meerdere vormen van energie en grondstoffen zoals LPG, propeen, waterstof, CO2, ammoniak en gelijkstroom.

De ruimtelijke procedure start in de tweede helft van 2022 en de initiatiefnemers (waaronder Havenbedrijf Rotterdam en Chemelot) hebben de ambitie om de pijpleiding in 2026 in gebruik te nemen.

Hart van Brabant CO2-neutraal

Regio Hart van Brabant heeft de regionale energie- en klimaatstrategie opgesteld waarin is afgesproken dat we in 2050 een CO2-neutrale regio zijn. Bij het realiseren van deze doelstelling spelen bedrijven(terreinen) een belangrijke rol en groene waterstof kan bijdragen dat daadwerkelijk te realiseren. Midpoint Brabant onderzoekt daarom de kansen om op termijn een aansluiting te realiseren op de Delta Corridor. De gemeenten in de regio Midden-Brabant trekken hier samen in op met de gemeente Oosterhout, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Meer weten

Wil je over dit onderwerp meer weten of heb je specifieke vragen, dan kun je contact opnemen met Inge Spijkers, programmacoördinator Leefomgeving & Milieu Regio Hart van Brabant, ingespijkers@regio-hartvanbrabant.nl.

 

Midpoint Brabant