Skip Navigation or Skip to Content

Omgaan met een blijvend tekort op de arbeidsmarkt: zo benut en behoud je talent

 Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Een wereld met permanent schaarsere arbeid, dat is de nieuwe realiteit. Superbelangrijk dus om talenten te ontdekken, te ontwikkelen, aan te trekken, te benutten én te behouden. Maar hoe doe je dat eigenlijk? In dit artikel zetten we een aantal programma’s voor ondernemers en werknemers in Midden-Brabant op een rij.

“De huidige schaarste in arbeidskrachten blijft, voor langere tijd. Dat betekent dat werkgevers, werknemers en overheden samen hun weg moeten vinden in dit nieuwe speelveld.” Aan het woord is Martyntje Brink, programmamanager Human Capital bij Midpoint Brabant, de ontwikkelorganisatie voor Midden-Brabant die programma’s en samenwerking op dit vlak aanjaagt. “Om bij te blijven bij ontwikkelingen in digitalisering, verduurzaming en gezondheid zullen mensen zich voortdurend moeten ontwikkelen.”

Blijvend happy op de arbeidsmarkt

Eén van de programma’s die daaraan bijdraagt, is Brabant Leert. Dit digitale platform is bedoeld voor om- en bijscholing van werkende Brabanders, met persoonlijk advies en onbeperkte toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen. In de coronaperiode startte provincie Noord-Brabant met dit platform. Voor de komende jaren is er nog eens vijf miljoen euro voor uitgetrokken.

Daarnaast is Leerwerkloket Midden-Brabant hét centrale punt in de regio waar werkenden, werkzoekenden en bedrijven terecht kunnen met vragen over leren en werken. Ingrid Berens is programmamanager van het Leerwerkloket: “Wij ondersteunen mensen onder meer bij het oriënteren op een nieuwe baan, zoals via het Rangeerterrein. Hier onderzoek je welke sector nou echt het beste bij jou past: techniek, logistiek, vrije tijd of zorg. De uitkomst kan dus zomaar zijn dat je als zij-instromer gelukkig wordt in een totaal andere branche.”

Ieder talent is nodig, nu nog meer dan daarvoor. Van jong tot oud, mensen met een ziekte, handicap of afstand tot de arbeidsmarkt meegerekend. Het WerkgeversServicepunt Midden-Brabant geeft werkgeversadvies over inclusiviteit. Teammanager Marieke Bosman: “Stimuleren van de leercultuur wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Uiteindelijk willen we iedereen helpen aan een baan waarin je goed tot je recht komt en je je happy voelt.”

Deltaplan Techniek

Technische bedrijven zijn ontzettend belangrijk voor de economie in Midden-Brabant, maar raken sneller in de knel. Vacatures blijven langer openstaan en technische opleidingen krijgen minder instroom. Het is een fikse uitdaging om medewerkers arbeidsfit te houden op hun vakgebied én voor de organisatie.

Martyntje: “Om mensen enthousiast te maken voor leren en werken in de techniek en in de maakindustrie hebben we het Deltaplan Techniek nieuw leven ingeblazen. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid brengen hier de juiste mensen en organisaties bij elkaar. We zorgen voor meer techniek in het onderwijs, met doorlopende leerlijnen bij het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.”

Promotie van een baan in de techniek, gebeurt bijvoorbeeld via het online jongerenplatform TechniekGeniek en Open Dagen van de Techniek. Bij Ontdekstation013 maken kinderen en jongeren in een vroeg stadium kennismaken met techniek. “En in ons Smart MKB programma werken studenten daadwerkelijk mee aan digitalisering en dataficatie van bedrijven in Midden-Brabant.”

Een ander krachtig initiatief is de Techniekcoalitie, dat bedrijven via strategisch HRM-advies helpt medewerkers duurzamer in te zetten. Ook hier gaat het om loopbaanoriëntatie en om zij-instromers in de techniek. Er is speciaal oog voor onbenut en onderbenut personeel.

Imagoverbetering

Martyntje: “Bij de ‘war for talent’ is een goed imago cruciaal. Daarom werken we systematisch aan het verbeteren van het beeld van sectoren als maakindustrie, logistiek, leisure en zorg. Ook  promoten we beroepen in techniek en duurzaamheid.” Zo maakte Jongerenpunt Midden-Brabant onlangs een serie toffe video’s om jongeren te laten voelen hoe kicken het is om een beroep in de logistiek te hebben. “En met Tilburg en Waalwijk hebben we de veelbekeken videocampagne Smart Moves gevoerd met als doel om mensen te interesseren voor werken in dé logistieke hotspot van Nederland.”

Voor Midpoint Brabant is arbeidsproductiviteit daarnaast een belangrijk punt van aandacht: wat kan slimmer of sneller? Martyntje: “Dit doen we door talentontwikkeling, arbeidsbesparende technologie en procesinnovaties. Eenvoudig gezegd: slimmer werken. En ook: met z’n allen bij elkaar meer uren maken. Want dat is hard nodig om als regio concurrerend te blijven.”

De mens centraal

Een leven lang ontwikkelen. Het klinkt als iets wat je op je gemak je hele leven kunt doen. Maar dat is het zeker niet. Martyntje roept iedereen op om er vooral nu samen de schouders onder te zetten: “Dus bedrijven, ga hier hard mee aan de slag. Medewerkers, doe waar je je prettig bij voelt en je jezelf het beste in kunt ontwikkelen. En overheden, zorg dat we in Midden-Brabant kunnen blijven waarmaken waar we zo om geroemd worden: ondernemen met de mens centraal!”

 

Midpoint Brabant