Skip Navigation or Skip to Content

Nieuwsbrief externe financiering juni 2017

Met deze maand onder meer als onderwerpen:

Workshop financiële vraagstukken leisure projecten;
Subsidies voor innovatieve bedrijven in grensregio’s Nederland en Vlaanderen;
Extra budget investeringssubsidie duurzame energie.

Midpoint Brabant