Skip Navigation or Skip to Content

Nieuwe website voor Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant heeft een volledig nieuwe, superfrisse website. Je vindt hier klip en klaar waar het samenwerkingsverband van de gemeenten in Regio Hart van Brabant voor staat en gaat. Ook kun je er alle actuele ontwikkelingen volgen. De website is AVG-proof en is opgezet vanuit digitale toegankelijkheid en toepassing op verschillende soorten apparaten. Regio Hart van Brabant is namens de overheid vertegenwoordigd in Midpoint Brabant. Samen met ondernemingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten we ons in voor de brede welvaart in Midden-Brabant.

De website is gericht op gebruikers uit het netwerk van Regio Hart van Brabant: raadsleden, collegeleden, ambtenaren. Het doel van de website is om bij te dragen aan een effectieve samenwerking. Daarom is er vanaf de eerste schetsen een brede klankbordgroep betrokken met ambtenaren van diverse gemeenten en met verschillende expertise, of die namens specifieke gebruikers mee konden kijken. In een later stadium, hebben er ook twee raadsleden feedback gegeven. Deze feedback is nog niet helemaal verwerkt en wordt de komende tijd nog opgepakt.

Daarnaast moet de website inzicht geven aan andere overheden en aan samenwerkingen, zoals met de provincie en het Rijk.  Maar ook aan onze partners.

Inwoners van Hart van Brabant vinden informatie over de samenwerking via hun eigen gemeente en gemeentelijke website. Zij kunnen natuurlijk op de website van Regio Hart van Brabant terecht als zij meer willen weten over specifieke onderwerpen, maar hun eerste aanspreekpunt is en blijft te allen tijde de eigen gemeente.

Bekijk de website hier.

Midpoint Brabant