Skip Navigation or Skip to Content

Nieuwe SIR-regeling stimuleert innovatie voor mkb-bedrijven en startups in Brabant

Voor veel ondernemers zijn het uitdagende tijden. Door de krapte op de arbeidsmarkt, toenemende digitalisering, nieuwe technologieën en duurdere grondstoffen is het belangrijk om alert te blijven op mogelijkheden om te verbeteren of vernieuwen. Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven te ondersteunen, heeft de provincie Noord-Brabant de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) opengesteld. Kortweg: SIR-regeling.

Vroegste fase

Met deze subsidieregeling kunnen bedrijven innovatieve producten, diensten en productieprocessen ontwikkelen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Tegelijkertijd biedt SIR die ondernemingen nieuwe perspectieven. Het gaat om innovatie-initiatieven van ondernemers in de vroegste fase van de ontwikkeling. Samenwerken, innoveren en ondernemen is de kracht van onze regio.

Mkb-ondernemingen en innovatieve startups

De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemingen en innovatieve startups uit alle economische sectoren in de regio’s Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en West-Brabant. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro.

Aanvragen uit Midden-Brabant   

Heb je een mkb-onderneming in Midden-Brabant, ben je minimaal voor drie jaar ingeschreven bij KVK en overweeg je een aanvraag voor deze subsidieregeling bij de provincie Noord-Brabant, dan kun je voor vragen en ondersteuning contact opnemen met Marijn van Zanten van Midpoint Brabant, marijnvanzanten@midpointbrabant.nl. Ben je een innovatieve startup in Midden-Brabant en wil je gebruik maken van de SIR-regeling, laat je dan informeren door Richard Heesen van Midpoint Brabant, richardheesen@midpointbrabant.nl. Zij kunnen kosteloos adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van de aanvraag. Bij de startupsbegeleiding werkt Midpoint Brabant nauw samen met Braventure.

De nieuwe SIR-regeling heeft een doorlooptijd van drie jaar. Voor elke Brabantse regio is een subsidieplafond vastgesteld. Voor Midden-Brabant is dit per jaar 344.000 euro voor mkb-ondernemingen en 114.808 euro voor startups. In 2022 kunnen bedrijven tot 1 oktober 2022 subsidie aanvragen.

Je kunt je hier aanmelden voor deze SIR-regeling:

Midpoint Brabant