Skip Navigation or Skip to Content

Nieuwe ronde MIT Zuid innovatiesubsidie opent binnenkort: haalbaarheidsproject of R&D samenwerkingsproject

De subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) gaat weer binnenkort open. Als ondernemer kun je gebruik maken van deze MIT Zuid-subsidie als je innovatieve ideeën of plannen wilt realiseren.

Voor de eerste innovatiefases zijn er twee financiële mogelijkheden:

  1. uitvoeren van een haalbaarheidsproject;
  2. of: uitvoeren van een samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

1. Haalbaarheidsproject

Hiermee krijg je de kans om het technisch en economisch potentieel van je innovatie te onderzoeken. Je identificeert de sterke en zwakke punten én de kansen en risico’s van de innovatie. Daarnaast inventariseer je de benodigde middelen en onderzoek je de verwachte slagingskans van je innovatie.

2. R&D samenwerkingsproject:

Hierbij werk je samen aan een vernieuwend of een wezenlijk nieuwe toepassing voor een product, dienst of productieproces. Een samenwerking bestaat uit minimaal twee mkb-ondernemingen. Als partners voeg je allemaal de specifieke kennis en expertise toe die nodig is voor het slagen van het project.

De subsidie is als volgt:

  • Haalbaarheidsproject: 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro;
  • R&D-samenwerkingsproject: 35% van de subsidiabele kosten, met een minimum van 50.000 euro en een maximum van 350.000 euro.

Het project moet passen binnen minimaal één van de sleuteltechnologieën van de Kennis- en Innovatieagenda’s of één van deze vier missies: 1. Energietransitie en duurzaamheid, 2. Gezondheid en zorg, 3. Landbouw, water en voedsel en 4. Veiligheid.

Geïnteresseerd? De aanvraagperiode start binnenkort (let op: de data zijn nog niet definitief!):

  • MIT Haalbaarheidsprojecten opent 9 april;
  • MIT R&D samenwerking is open van 11 juni tot 17 september.

Bij de MIT Haalbaarheidsprojecten geldt het first come, first serve principe. De ervaring uit voorgaande openstellingen leert dat het budget na de eerste dag op is. Dien dus op de eerste dag een volledige aanvraag in!

Voor meer informatie, kijk op: MIT Zuid | Stimulus Programmamanagement

Wat bieden wij?

Midpoint Brabant helpt je je met jouw vragen en ondersteunt je bij jouw aanvraag. Wil je meer weten? Neem contact op met Chantal Peters via chantalpeters@midpointbrabant.nl.

Neeltje Driessen en Chantal Peters - Adviseurs Servicepunt Externe Financiering