Skip Navigation or Skip to Content

Nieuwe programmamanager Petra Mouthaan over Smart Industry: dream it, do it, make it!

Op 1 januari 2022 is Petra Mouthaan gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Smart Industry. Zij heeft het stokje overgenomen van Pierre van Kleef die zich sinds afgelopen zomer na tien jaar Midpoint Brabant volledig wijdt aan de Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen. We vroegen Petra om zichzelf voor te stellen en te vertellen over haar ideeën en plannen.

Petra, wat breng je mee naar je nieuwe functie bij Midpoint Brabant?

Ik heb geen harde achtergrond in de technologie, wel veel affiniteit en ervaring met het werken in technische, industriële en logistieke sectoren. Door mijn banen bij Tempo-Team, TIAS (business school van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven) en Wij Techniek (opleidings- en ontwikkelfonds van de technische installatiebranche) heb ik kennis van de onderwijsmarkt en een relevant netwerk in de regio. Ik ben een verbinder en denk multidisciplinair. In mijn rugzak zitten bijvoorbeeld ook HRM, business development en marketing. Bij Wij Techniek werkte ik mee aan de intersectorale Techniekcoalitie, een publiek-privaat Regio Deal project waar ook Midpoint Brabant nauw bij betrokken is.

Wat spreekt je zo aan in deze baan als programmamanager?

Ik wil graag bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven van Midden-Brabant: digitalisering, circulaire economie, energietransitie en talentontwikkeling. Daar kan ik mijn competenties in business development en alliantie- en projectmanagement goed voor inzetten. Toen deze baan – in een voor mij zeer vertrouwde regio – voorbij kwam liep ik meteen helemaal warm. Ik ben een verbinder en bruggenbouwer. Het spreekt mij dan ook aan dat Midpoint Brabant opereert als spin in het web van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties.

Hoe zie je jouw opdracht als programmamanager?

In Midden-Brabant zijn veel innovatieve mkb-bedrijven gevestigd. Dat is een mooie uitgangspositie. Om in deze competitieve markt koploper te blijven moet je voortdurend meebewegen en veranderen. En nieuwe technologieën toepassen om sneller en flexibeler te produceren. Voor veel mkb-bedrijven in de maakindustrie is dit in hun eentje moeilijk haalbaar. Om impact te maken moeten we elkaar dus nog beter opzoeken. Daar zie ik een verbindende en aanjagende rol voor mij als programmamanager.

Wat beschouw je als de belangrijkste ontwikkelingen in de maakindustrie?

Landelijk stagneert de productiviteit in de technologische industrie. Er is een gebrek aan arbeidskrachten met de juiste kennis en vaardigheden. Bovendien staat de industrie voor een enorme verduurzamingsuitdaging. Gegeven de vergrijzing en achterblijvende instroom moet de arbeidsproductiviteit in de technologische industrie in 2030 maar liefst verdubbeld zijn ten opzichte van 2020. Een normale stijging is 2,5% toename per jaar. Met behulp van digitalisering moet dit naar 5%. Dat gaat niet vanzelf. We zullen dus moeten investeren in digitalisering en robotisering zowel binnen de eigen productieomgeving als in de digitalisering van de toeleveringsketen als geheel. Dit heeft ook impact op de mensen die in deze sector werkzaam zijn. Het behoud van vakmensen en de ontwikkeling van kennis en digitale vaardigheden om de nieuwe technologie te kunnen toepassen is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Leven lang ontwikkelen in de smart industry is key voor het toekomstige succes van de organisatie.

Hoe ga je het aanpakken?

Eén van mijn opdrachten is het ontwikkelen van een breed gedragen meerjarenprogramma voor de smart industry sector in Midden-Brabant. Hiervoor ga ik de dialoog aan met ondernemingen, onderwijsinstellingen, overheden en de stuurgroep Midpoint Brabant Smart Industry. Dat betekent kennismaken, luisteren en inventariseren. Met open vizier en een nieuwsgierige houding. Zo is er de wens om de universiteit en hoge- en middelbare scholen nog beter in het smart industry ecosysteem te integreren. Omdat ik ook in het onderwijs heb gewerkt, kan ik hier mijn expertise zeker goed inbrengen. Verder ga ik kansen verkennen voor digitalisering en duurzaamheid bij nieuwe materialen, productietechnieken zoals 3D-printing, voorspelbaar onderhoud en simulatie- en datatechnologieën. Met als centrale vraag: hoe kunnen we nog slimmer en duurzamer produceren?

Is er ook laaghangend fruit waar je meteen resultaten mee kunt boeken?

Midpoint Brabant heeft al mooie initiatieven rondom de maatschappelijke opgaven digitalisering, circulaire economie en talentontwikkeling in gang gezet. Er is flink geïnvesteerd in de Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen, met projecten als CAMPIONE voor voorspelbaar onderhoud en Cyber Physical Factory, een geavanceerde productietestlijn met kunstmatige intelligentie. Ook komen er in Midden-Brabant Up New centra, leer- en maakplekken voor circulair ondernemen. Deze living labs bieden experimenteerruimte voor bedrijven en helpen met toegang tot financiering. Voor de maakindustrie liggen er grote kansen in kruisbestuiving met deze thema’s en de andere regionale kernsectoren logistiek, leisure en digitale dienstverlening. Dit wil ik de komende maanden eerst goed in beeld krijgen. En vervolgens gaan we die projecten uitvoeren waar we écht het verschil mee kunnen maken.

Dat vergt de nodige samenwerking. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Samen de stip aan de horizon kleuren, focus aanbrengen in projecten, stapsgewijs uitvoeren en waar nodig onderweg bijstellen. Dat is hoe ik graag werk. De maatschappelijk opgaven zijn complex en vragen om inzet vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties. In dit complexe speelveld zoek ik slimme verbindingen om te groeien naar een duurzame en toekomstbestendige maakindustrie. Ik geloof sterk in de kracht van publiek-private samenwerking. Daar word ik echt enthousiast van. Mijn motto is dan ook: delen is het nieuwe vermenigvuldigen.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

Jazeker… Innovatie gaat met vallen en opstaan en vraagt om lef. Zeker in deze tijd. Wacht niet. Het is toch nooit het goede moment. Totdat je het doet!

Midpoint Brabant