Skip Navigation or Skip to Content

Nieuw dashboard geeft inzicht in arbeidsproductiviteit Brabantse regio’s

Op initiatief van Midpoint Brabant is voor het online dataplatform ArbeidsmarktInZicht een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de maakindustrie in Brabant. Net als in heel ons land tonen de cijfers een jaarlijks licht dalende trend, ondanks de stijging van de toegevoegde waarde met 26% sinds 2017). 

Brabant doet het beter dan doorsnee in Nederland. De high tech regio Zuidoost-Brabant is landelijke top. De regio’s West-, Noordoost- en Midden-Brabant scoren qua arbeidsproductiviteit echter onder het Nederlandse gemiddelde. De veruit sterkste stijging in Brabant zit in de sector vervaardiging van machines en apparaten. De arbeidsmarktspanning bij technische vacatures is de afgelopen twee jaren verviervoudigd: er zijn beduidend meer vacatures dan WW’ers met een uitkering van minder dan zes maanden.

Petra Mouthaan van Midpoint Brabant Smart Industry: “De komende jaren moeten we toewerken naar een verbetering van de arbeidsproductiviteit van minimaal 5%. Dit is al een hele opgave voor met name de kleinere maakbedrijven door hun geringe schaal en de toenemende complexiteit.”

Het dashboard, een primeur voor Nederland, is ontwikkeld door Etil Reseach Group, in samenwerking met Panteia, dat werkt met data van onder meer CBS, CPB en UWV. Het openbaar toegankelijke ArbeidsmarktInZicht geeft informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en de economie in de arbeidsmarktregio’s. Je kunt er zelf analyses, grafieken en vergelijkingen tussen regio’s mee maken. Het dashboard over arbeidsproductiviteit is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant.

https://arbeidsmarktinzicht.nl/arbeidsproductiviteit-noord-brabant

Midpoint Brabant