Skip Navigation or Skip to Content

Niet voldoen aan eisen duurzaamheidsrapportage (CSRD) leidt mogelijk tot verlies klanten

In Midden-Brabant werken Tilburg University en Midpoint Brabant actief samen om ons regionale mkb te laten voldoen aan de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD vereist dat bedrijven hun milieu- en maatschappelijke impact rapporteren, waaronder die van hun toeleveranciers. Voor veel mkb’ers onbekend terrein, maar grote bedrijven zijn al actief bezig met verzamelen data. Hoewel direct slechts enkele tientallen mkb-bedrijven onder de EU-richtlijn vallen, kan dit indirect tot wel 100.000 mkb-bedrijven beïnvloeden. Uit onderzoek van ABN Amro blijkt dat twee derde van de mkb’ers nog niet op de hoogte is van CSRD.

De CSRD-regelgeving zal vanaf boekjaar 2024 gelden voor een groot deel van de grote bedrijven en zij zijn al begonnen met het verzamelen van duurzaamheidsgegevens van hun leveranciers. Hierdoor worden mkb-bedrijven die niet voldoen aan de duurzaamheidseisen mogelijk geconfronteerd met het verlies van klanten. Een complicerende factor is het tekort aan duurzaamheidsspecialisten, waar mkb-bedrijven vooral mee worstelen. Grote bedrijven hebben hierin een voordeel. Hoewel de vereisten voor CSRD-rapportages variëren, ligt de focus voor kleine toeleveranciers momenteel vooral op klimaat en energie.

Tijdens het onderzoek kijken Tilburg University en Midpoint Brabant naar al beschikbare online tools die mkb-bedrijven kunnen helpen om bijvoorbeeld hun CO₂-uitstoot te monitoren. Ook beoordelen ze platforms van grote bedrijven die hun toeleveranciers hierbij ondersteunen. Meer informatie vind je in dit artikel:

Klik hier voor het artikel!
Joost Ploos van Amstel - Programmamanager Duurzame Economie