Skip Navigation or Skip to Content

Minister Hugo de Jonge geeft startsein voor Regio Deals, waaronder met Midden-Brabant

Dit is een persbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft vandaag in Ede het officiële startsein voor 14 nieuwe Regio Deals. Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van wonen, werken en leven van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Zo bouwen we samen aan gemeenschapszin, bestaanszekerheid en leefbaarheid. Dat is noodzakelijk omdat de regio’s meer aandacht en investeringen nodig hebben. Dit bleek eerder ook uit het rapport ‘Elke regio telt!’.

Minister De Jonge: ‘’Het gaat pas goed met Nederland als het in alle regio’s goed gaat. We moeten samen bouwen aan gemeenschapszin, bestaanszekerheid en leefbaarheid. Daarom sluiten we Regio Deals om de kwaliteit van wonen, werken en leven van inwoners en ondernemers te versterken.’’

Nieuwe Regio Deals
In totaal is voor deze tranche vanuit het Rijk € 284,2 miljoen euro beschikbaar. De regio’s hebben dit bedrag ruim verdubbeld. Met het officiële startsein vandaag in Ede begint de uitvoering van de Regio Deals die zijn geselecteerd in de vierde ronde. De nieuwe Regio Deals zijn gesloten met Midden-Brabant, de Waddeneilanden, Noardwest Fryslan, Zuid- en Oost-Drenthe, Arnhem-Nijmegen, Twente, Parkstad-Limburg, Zuid-Limburg, ZaanIJ (Amsterdam-Noord, Zaandam Oost, Oostzaan), Nieuw Land (Almere-Lelystad), MAINSTAGE (Metropoolregio Amsterdam-Zaanstad-Almere), Rotterdam-Zuid, Den Haag Zuidwest en North Sea Port District (Vlissingen, Borsele, Terneuzen, Gent).

Bij deze Regio Deals werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid intensief samen met regionale partijen.

De Regio Deal ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal’ van Midden-Brabant bestaat uit negen innovatieprojecten die alle gericht zijn op het bevorderen van de brede welvaart in deze regio én ons land.

Hoe werkt een Regio Deal?
Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt in deze ronde Regio Deals minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen euro. Bij het selecteren van voorstellen voor Regio Deals wordt gekeken naar de grootte en complexiteit van de regionale opgave, de voorgestelde aanpak, welke partijen er vanuit de regio meefinancieren en hoe de mensen uit de regio’s en regionale partijen worden betrokken.

900 miljoen euro voor Regio Deals in deze kabinetsperiode
Het kabinet heeft in deze kabinetsperiode in totaal € 900 miljoen gereserveerd voor drie rondes Regio Deals. De vijfde ronde Regio Deals gaat van start in 2024. Hiervoor is een bedrag van € 384,6 miljoen gereserveerd, ook dan dragen regio’s zelf financieel bij. In 2025 volgt nog een nieuwe tranche Regio Deals. Net als in de vorige kabinetsperiode wordt in de selectie van de vijfde ronde Regio Deals rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waar de kwaliteit van wonen, werken en leven onder druk staat.

Midpoint Brabant