Skip Navigation or Skip to Content

Mijlpaal voor Arbeidsmarktdashboard.nl

Mijlpaal voor innovatief Arbeidsmarktdashboard.nl

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben een raamovereenkomst getekend met Arbeidsmarktdashboard.nl, de website die op unieke wijze inzicht geeft in de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktdashboard.nl heeft daarmee voor de komende vier jaar de financiële ruimte om het dashboard op een toegankelijke manier actueel en online beschikbaar te houden. De provincies geven met de ondertekening support aan de gebruikers van de site, onder meer regio’s, werkgevers, onderwijsinstellingen én werkzoekenden.

Arbeidsmarktdashboard.nl

Voor een goed ondernemersklimaat en een sterke concurrentiepositie is balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt onmisbaar. Inzicht in die markt is daarbij cruciaal. Arbeidsmarkt-dashboard.nl maakt de meest recente, gevalideerde en consistente arbeidsmarktinformatie inzichtelijk en 24/7 online toegankelijk. Daarmee zorgt het voor transparantie op de arbeidsmarkt.

Door ontwikkelen

De komende periode wordt ingezet op doorontwikkeling van het dashboard in Noord-Brabant en Limburg en op verdere uitbreiding naar andere provincies. Deze doorontwikkeling van Arbeidsmarkt-dashboard.nl levert een bijdrage aan de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Daartoe moet het aanbod aan en de huidige én toekomstige vraag naar competenties opgenomen worden in de dataset. De dashboards voor werkgevers en de beroepsbevolking worden daarmee nog praktijkgerichter en kunnen zo gekoppeld worden aan projecten en plannen van de regio’s.

Goed initiatief

De acht partners van Brainport Network in Zuidoost Nederland – zes triple helixregio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg – zetten zich samen in voor economische groei en werkzekerheid. Op hun initiatief en op basis van vraag vanuit de markt werd naar een manier gezocht om gevalideerde informatie online samen te brengen en op alle niveaus van de arbeidsmarkt te ontsluiten. In december 2015 is daarvoor het arbeidsmarktdashboard gelanceerd.

Inloggen op de site www.arbeidsmarktdashboard.nl is gratis. Het actueel en online beschikbaar houden van deze basisversie wordt de komende vier jaar gefinancierd.

—————————–

Quotes

Mevrouw Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Werk en Welzijn van de Provincie Limburg

“In een steeds dynamischere arbeidsmarkt is actuele en objectieve informatie belangrijk om tijdig knelpunten en kansen te signaleren, zeker in een grensoverschrijdende arbeidsmarkt als die in Limburg. Ik vind het goed dat het arbeidsmarktdashboard dat inzicht niet alleen aan werkgevers maar ook aan werkzoekenden, studenten en leerlingen geeft.”

De heer Ton Wilthagen, hoogleraar Universiteit van Tilburg en bestuurlijk trekker Arbeidsmarkt van Brainport Network Board “Mooi dat we dit met alle partners bereikt hebben en de provincies de continuïteit garanderen. Uiteindelijk

Midpoint Brabant