Skip Navigation or Skip to Content

Midpoint Brabant verzilvert kennispotentieel in de regio

Dit is een publicatie van Regio in Bedrijf.

Ondernemen in 2023 gaat verder dan het realiseren van meer omzet en toegevoegde waarde. Er ligt steeds meer focus op de brede welvaart, waar toekomstbestendigheid en welzijn belangrijke onderdelen van zijn. Midpoint Brabant verzilvert samen met diverse partijen het grote kennispotentieel in Midden-Brabant om welvaart én welzijn te realiseren. Directeur Bas Kapitein ziet in deze regio volop uitdagingen en kansen voor maatschappelijke innovatie.

Waardevol kennispotentieel in Midden-Brabant

Midden-Brabant is een mooie ondernemende regio met een hoofdrol voor het mkb. Er zijn ook veel familiebedrijven gevestigd. Als we kijken naar de brede welvaart in Midden-Brabant zijn er op het gebied van gezondheid en duurzaamheid een aantal grote uitdagingen. Dit geldt ook voor digitalisering en talentontwikkeling. Bas Kapitein

Gelukkig is Midden-Brabant ook een onderwijsregio met een universiteit en diverse mbo- en hbo-instellingen. Het onderwijs heeft een specifiek karakter en combineert kennis op het gebied van mens en maatschappij met data. Bas: ‘Dat is een waardevol kennispotentieel als het gaat om ondernemerschap naar de toekomst. Als er meer aandacht moet komen voor welzijn en gezondheid is het heel nuttig dat je die kennis in de regio voor handen hebt.’

Een brug slaan tussen denken en doen
Als regionale ontwikkelingsmaatschappij is Midpoint Brabant dé schakel tussen ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijk partners. Het samenwerkingsverband zet zich in om de kennis en het ondernemerschap in de regio met elkaar te verbinden. De projecten van Midpoint Brabant zijn erg divers, maar hebben allemaal iets gemeen: ze dragen bij aan een toekomstbestendige economie en samenleving.

Zo ondersteunt het Smart MKB programma bedrijven bij het starten van of versnellen naar een datagedreven manier van werken. Bas: ‘We hebben een eigen team van digicoaches en business developers en schakelen per case met één of meerdere ICT-bedrijven, -experts of – studenten. We maken een scan bij bedrijven, bepalen wat de datamaturiteit is en geven onafhankelijk advies zodat er concrete stappen gezet kunnen worden. Sectoren waarin de regio sterk is krijgen extra aandacht: maakindustrie, logistiek en leisure.’

Ook op het gebied van duurzaamheid kunnen bedrijven bij Midpoint Brabant terecht. Bas: ‘We sluiten bijvoorbeeld Green Deals om bij te dragen aan de energietransitie, circulair ondernemen en klimaatadaptatie. Via verschillende maatregelen verduurzamen we bedrijventerreinen. Verder verzorgen we scans bij bedrijven en geven we advies over hoe bedrijven bepaalde zaken duurzamer aan kunnen pakken.’

Toekomstbestendigheid van startups
Naast de ondersteuning van gevestigde bedrijven biedt Midpoint Brabant hulp aan startups. Bas: ‘Bij Midden-Brabant passen impact startups. Dat zijn bedrijven die niet alleen economische waarde centraal stellen, maar het ook belangrijk vinden om maatschappelijke waarde te realiseren. We begeleiden startups onder andere met de financiering, de juiste netwerkpartners en het business model. We vinden het belangrijk dat deze bedrijven gezond opschalen, in de regio verankerd raken en toekomstbestendig worden. Een mooie ontwikkeling is ook het grote aantal startups dat zich vestigt in het nieuwe innovatiedistrict Spoorzone in Tilburg, een broedplaats voor het talent van de toekomst.’

Bewustwording van ondernemers
Om bewustwording bij ondernemers te creëren, verzorgt Midpoint Brabant in samenwerking met Huis voor Ondernemerschap en Innovatie Station88 bijeenkomsten en inspiratiesessies waarin thema’s als digitalisering en duurzaamheid aan bod komen. Deze sessies brengen ook andere voordelen met zich mee. Bas: ‘Het is heel waardevol om te weten dat andere collega’s in de regio met soortgelijke vraagstukken zitten. Midpoint Brabant kan de informatie bundelen om oplossingen te bedenken waar die bedrijven vervolgens allemaal iets aan hebben.’

Bij al deze activiteiten gaan we uit van de kracht van de regio Midden-Brabant: ondernemen en innoveren met de mens centraal. Bas Kapitein

Bekijk hier het artikel op de website van Regio in Bedrijf.

Midpoint Brabant