Skip Navigation or Skip to Content

Midpoint Brabant jaarverslag 2022

Nieuwe Green Deals, digitalisering van mkb-bedrijven, promotie van technische beroepen, fieldlab Slimmer werken, herlancering van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant en voor het vierde jaar op rij Logistieke Hotspot van het jaar. Dat zijn enkele van de vele highlights die je vindt in het jaarverslag 2022 van Midpoint Brabant.

2022 was ook het jaar van de plannen voor de periode 2023-2027 in de regio Midden-Brabant. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Midpoint Brabant namens de multi helix partners een strategisch plan en actieprogramma opgesteld, in nauwe aansluiting op de kernagenda van de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant. Dit nieuwe programma kent tien opgaven met twee rode draden: bestaande mkb-ondernemingen ondersteunen bij slim en duurzaam ondernemen, én maatschappelijk innoveren door het verzilveren van het rijkelijk aanwezige kennispotentieel van mens, gedrag, maatschappij en data.

Tegelijk met het actieprogramma werkt Midpoint Brabant met een werkgroep van bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid en maatschappelijke partners aan de positionering en profilering van Midden-Brabant. Het motto: ondernemen en innoveren met de mens centraal. Gericht op positieve impact op de economie én de samenleving, oftewel brede welvaart. De focus van het programma ligt op de regionale opgaven duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en talentontwikkeling, en de sectoren waar de regio sterk in is: maakindustrie, logistiek en leisure.

Momenteel werken Midpoint Brabant en Station88, waarvan Midpoint Brabant medeoprichter en strategisch partner is, aan intensivering van de samenwerking en het stroomlijnen van elkaars processen. Als Huis voor Ondernemerschap & Innovatie heeft Station88 jaarlijks contact met duizenden ondernemers in de regio Midden-Brabant. Ze inspireert en activeert ondernemers om stappen te zetten op het gebied van onder andere digitalisering, duurzaamheid, talentontwikkeling. Sinds 2021 biedt Midpoint Brabant naast programma’s en projecten ook ondersteuning aan individuele bedrijven. Juist op het gebied van digitaal, duurzaam en slim ondernemen. Logisch dus dat de dienstverlening van beide organisaties in elkaars verlengde komt te liggen. Zo kunnen ondernemers hier nog meer van profiteren. Begin 2023 start de integratie van de processen.

Hoe Midpoint Brabant dit samen met vele partners binnen en buiten onze regio heeft aangepakt, lees je in dit Midpoint Brabant jaarverslag 2022.

Midpoint Brabant