Skip Navigation or Skip to Content

Midpoint Brabant en Tilburg University verbinden maatschappij en bedrijven in Europees universiteitennetwerk

Midpoint Brabant is als partner verbonden aan ENGAGE.EU. In dit netwerk werken negen Europese universiteiten samen aan gezamenlijke programma’s op het gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid. De partneruniversiteiten zijn gevestigd in Tilburg, Barcelona, Bergen, Helsinki, Mannheim, Rome, Sofia, Toulouse en Wenen. Midpoint Brabant gaat voor de regio Midden-Brabant de brug slaan tussen maatschappij en het bedrijfsleven.

De universiteiten van ENGAGE.EU zijn toonaangevend in economische, bedrijfs- en sociale wetenschappen. Op deze gebieden versterkt de alliantie onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. ENGAGE.EU stimuleert de samenwerking en mobiliteit tussen de partners. Het samenwerkingsverband bouwt aan een (virtuele) gezamenlijke campus waar studenten, onderzoekers, medewerkers en professionals gemakkelijker onderwijs kunnen volgen of kunnen werken bij en met samenwerkende partnerinstellingen. Zo zijn er onder meer onderzoekdenktanks, zomerschoolprogramma’s en een onlinecursusaanbod.

Inspiratie en co-creatie voor onze regio

Midpoint Brabant is de economische ontwikkelorganisatie van de regio Midden-Brabant en fungeert als dé schakel tussen ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen (waaronder Tilburg University), overheden en maatschappelijke organisaties. Door deze rol als spin in het web slaat Midpoint Brabant ook de brug tussen het netwerk van de samenwerkende universiteiten en regionale bedrijven en maatschappelijke partijen.

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, onderstreept het belang van de samenwerking in ENGAGE.EU:

“Een structurele band met wetenschappers en studenten zorgt voor nieuwe inspiratie en ideeën, zeker ook voor bedrijven met ambitie. Met slimme en duurzame oplossingen dragen we in co-creatie bij aan de brede welvaart van Midden-Brabant. Juist in de wisselwerking met dit internationale universitaire netwerk zijn we beter in staat om regionale impact te maken en economische én maatschappelijke groei te realiseren. Het motto Understanding Society van Tilburg University sluit dan ook naadloos aan bij dat van Midden-Brabant: ondernemen en innoveren met de mens centraal.”

Samenwerken in labs

In juli vond de eerste ENGAGE.EU Expedition plaats. 25 studenten van de partneruniversiteiten werkten gedurende een week in Tilburg aan oplossingen voor uitdagingen binnen de energietransitie. Uitdagingen die door de gemeente Tilburg, PON Telos, Midpoint Brabant en gemeente Mannheim zijn ingebracht.

Marieke Schoots, werkpakketleider bij ENGAGE.EU: “We hebben verschillende labs gecreëerd waarin onderwijs, wetenschap en samenleving bijeenkomen om samen te werken aan verschillende maatschappelijke vraagstukken. Hiermee helpen we onze partners en tegelijkertijd geven we studenten de kans zichzelf te ontwikkelen met een unieke leerervaring”.

Kansen voor bedrijven en professionals

ENGAGE.EU biedt interessante kansen voor bedrijven en professionals in Midden-Brabant. Buiten de concepten en ideeën uit de labs zijn er voor hen praktijkgerichte onderwijsmodules en events gericht op het delen van kennis. Een onderwijsmodule kun je los of als onderdeel van een Master of MBA volgen, veelal online. Sommige modules bevatten een afsluitend project of bootcamp op locatie. Een bootcamp is weer verbonden aan het werk binnen een lab met een maatschappelijk thema. ENGAGE.EU richt zich met name op digitalisering, energietransitie, slimme steden, vergrijzing en duurzaamheid.

Nieuwsgierig?

Benieuwd naar wat ENGAGE.EU doet en kan betekenen? Meer en actuele informatie vind je hier op de website van Tilburg University.

Midpoint Brabant