Skip Navigation or Skip to Content

Midden-Brabantse organisaties bouwen aan plan voor rendabel circulair slopen

Zes organisaties uit Midden-Brabant zijn een samenwerking gestart voor oplossingen om geoogste materialen rendabel opnieuw in te zetten in bouw-, renovatie- en restauratieprojecten. Opdrachtgevers verlangen steeds vaker van sloopbedrijven dat ze circulair slopen, oftewel deze materialen een tweede leven geven. In de praktijk blijkt dit vaak lastig te zijn. De initiatiefnemers die hier samen verandering in willen brengen zijn Midpoint Brabant Circulair, Bouwend Nederland Afdeling Brabant Mid-West, Bouwstoffenservice Midden-Brabant en De Hilver Bouwmaterialen (onderdeel van Reyrink), Van der Weegen Bouwgroep en Aannemingsbedrijf Van der Zanden.

Petra Landmeter, verenigingsmanager bij Koninklijke Bouwend Nederland Afdeling Brabant Mid-West, licht toe wat de achtergrond is van de samenwerking: “De mismatch tussen vraag en aanbod belemmert de realisatie van een circulaire sloop- en bouwsector. In de praktijk gebeurt er al veel bij circulair slopen. Denk daarbij aan het terugwinnen van dakpannen, gordingen en balkhout, planken, isolatiemateriaal, keramiek en stijlhout. Maar het blijkt niet eenvoudig te zijn om deze gewonnen materialen tijdig en financieel sluitend een nieuwe bestemming te geven. Materialen vragen om een bewerking die kostenverhogend werkt, de volumes zijn vaak klein en de machtsverhouding tussen de partijen is nogal eens scheef.”

Nieuwe initiatieven

De samenwerkende partijen gaan diverse activiteiten opzetten en met elkaar combineren. Vincent van Rijsewijk van het Up New Bouw programma van Midpoint Brabant zet ze op een rij: “Allereerst gaan we een collectieve bouwmaterialenhub organiseren. Slopers brengen hier hun geoogste materialen naar toe en opdrachtgevers kunnen zo grotere volumes afnemen. Ook zetten we ons in om goed opdrachtgeverschap te stimuleren, zoals met de Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap. Er zit weinig praktische kennis bij opdrachtgevers. Dit geeft ruis in de uitvoering na het gunnen van een project. Het is beter als de opdrachtgever niet alleen vraagt om bouwmaterialen een tweede leven te gunnen, maar de sloper ook de kans geeft om de afzet van de materialen te organiseren.”

Tim van Spaendonck van Bouwstoffenservice Midden-Brabant vult aan: “We kijken ook naar de aspecten prijs en kwaliteit. De prijs van gebruikte bouwmaterialen is vanwege de nodige bewerkingen, langere levertijd en logistieke kosten vaak extra hoog. Het wegwerken van dit prijsverschil maakt een herbestemming van het materiaal makkelijker. Daarnaast moet de kwaliteit van het geoogste materiaal voldoen aan de nieuwste hoge standaarden, waardoor het niet altijd toepasbaar is. Er zit weinig rek in de certificering en kwaliteitscontroles. Dit beperkt het aantal toepassingen van geoogst bouwmateriaal. Samen werpen wij hier een vakkundige blik op.”

Koppeling met onderwijs en kennis

In het kader van dit project gaan studenten van Avans Hogeschool onderzoeken verrichten en businesscases opzetten vanuit de behoeften van de betrokken bouw- en slooporganisaties. Het Lectoraat Sustainable Finance and Accounting gaat de maatschappelijke en financiële kant van circulariteit onderzoeken.

Naast deze activiteiten gaan de samenwerkende partijen voorbeeldprojecten rondom circulair slopen collectief uitdragen. Midpoint Brabant Smart Logistics brengt de materiaalstromen met data en kosten van verschillende bedrijven in beeld. En bedrijven kunnen deelnemen aan zogeheten CIRCO Track sessies die hen stimuleren om concreet met circulair ondernemen aan de slag te gaan.

Midpoint Brabant