Skip Navigation or Skip to Content

Midden-Brabant zet in Regio Deal met het Rijk in op de brede welvaart

Van links naar rechts: Bas Kapitein (Midpoint Brabant), Anja van Hout (Midpoint Brabant), Katelijn Lukassen-Bouwmans (Fontys Hogeschool), Sandra Smits (Midpoint Brabant), René Jansen (Gemeente Dongen), Hugo de Jonge (Ministerie van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Frank Spierings (Gemeente Waalwijk), Arian Steenbruggen (Fontys Hogeschool), Edward van de Pol (Tilburg University), Bas van der Pol (Gemeente Tilburg) en Natasja Leijser (VNO-NCW Brabant Zeeland).
Fotocredits: Freek van den Bergh

Op 1 november heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het startschot gegeven voor de Regio Deal ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal’ van Midden-Brabant. Deze bestaat uit negen innovatieprojecten die alle gericht zijn op het bevorderen van de brede welvaart in deze regio én ons land. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hiervoor € 12,5 miljoen toegekend. Dit bedrag is door diverse partijen verhoogd naar ruim € 30 miljoen.

Bij Regio Deals werken Rijk en regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. De regionale ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant heeft deze Regio Deal voorbereid en tot stand gebracht in samenwerking met een groot aantal ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Midpoint Brabant-directeur Bas Kapitein licht de insteek van deze Regio Deal toe: “Midden-Brabant heeft van oudsher een sterk sociaal-maatschappelijk profiel en een uniek kennispotentieel van mens, gedrag, maatschappij en data. Op zowel wetenschappelijk als toegepast en praktisch niveau. De regio is economisch krachtig in de maakindustrie, logistiek en leisure. In deze integrale Regio Deal-aanpak versterken deze expertises en sectoren elkaar met mensgerichte innovatie.”

Proeftuinen
Met de Regio Deal verbindt Midden-Brabant kennis en praktijk in de vorm van proeftuinen voor veranderopgaven in duurzaamheid en leefbaarheid & welzijn. Bas van der Pol, voorzitter van de Regio Deal-stuurgroep: “In innoveer- en experimenteeromgevingen werken experts, onderzoekers, studenten en creatieve makers de komende vier jaar aan nieuwe oplossingen voor deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Met de inzet van nieuwe datatechnologieën en talent versterken we het ondernemerschap in het breed aanwezige mkb en bevorderen we het welzijn van onze samenleving.”

Duurzaamheid
De proeftuin Duurzaamheid draait om de samenhang van energie, klimaat en circulaire economie. Als dé logistieke hotspot van Nederland en regio met een onderscheidend alfa-gammakennisprofiel zet Midden-Brabant zich in om de logistiek en maakindustrie slimmer en duurzamer te organiseren.

Het project Circulaire stromen richt zich op het reduceren van afval- en reststromen met circulaire materialen, sluitende logistieke ketens en duurzaam vervoer. Smart Port Waalwijk verduurzaamt de logistiek door meer transport via binnenvaart en voertuigen uitstootvrij te laten rijden (vrachtwagens op elektriciteit of waterstof) en varen (schepen op elektriciteit), met zoveel mogelijk lokaal opgewekte duurzame energie. En Tilburg University en het logistiek bedrijfsleven zetten een fieldlab op om vanuit wetenschappelijke kennis de transitie naar duurzame logistiek te versnellen.

Leefbaarheid en welzijn
Een kernproject in de proeftuin Leefbaarheid & welzijn is een gerichte aanpak voor het versterken van de bestaanszekerheid, gezondheid, veiligheid en arbeidsparticipatie van inwoners in kwetsbare wijken in Tilburg en Waalwijk. Met als doel: een betere leefomgeving en meer gezonde en gelukkige burgers in beter leefbare woonwijken.Tilburg University, Fontys, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en beide gemeenten gaan met onderzoek en praktijkexperimenten aan de slag om bewezen middelen hiervoor in te zetten en door te ontwikkelen. De opgedane kennis wordt ook elders, later en op andere maatschappelijke thema’s benut.

Het project Leisure for a better Society draait om het (be)leefbaar houden van Brabant. In de tweejaarlijkse publieksmanifestatie Van Gogh Homeland ervaren bezoekers oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Met de verbeeldingskracht van Nederlands grootste meester Vincent van Gogh, die 150 jaar geleden in het Brabantse landschap zijn inspiratie vond. De eerste Van Gogh Homeland Biënnale vindt plaats in 2026 in de stad en Oostflank van Tilburg.

Versnelling en extra waarde
In de Regio Deal zorgen diverse projecten op het gebied van digitalisering en talentontwikkeling voor versnelling van de transities en extra waarde voor ondernemers. Deze zijn gericht op slimmer werken om de arbeidsproductiviteit te verhogen, stimuleren van startups die gaan voor maatschappelijke impact, en ondersteunen van mkb-ondernemers bij het meten, rapporteren en verbeteren van hun duurzame prestaties.

De partijen in Midpoint Brabant zetten zich tevens in voor de ontwikkeling van de Tilburgse Spoorzone tot een innovatiedistrict waar kennisinstellingen, bedrijven, startups en overheden samen werken aan een toekomstbestendige economie en samenleving. Zo draagt het hier gevestigde MindLabs bij aan het verkleinen van de digitale tweedeling met toepassingen van AI en virtual reality voor doelgroepen die niet of niet voldoende meedelen in de brede welvaart.

Midpoint Brabant