Skip Navigation or Skip to Content

Midden-Brabant zet in op verbinden hoger opgeleid talent met mkb

Talent behouden. Dat is één van de grote uitdagingen waar Midden-Brabant voor staat. Een regio met een omvangrijk en zeer divers mkb. Om deze opdracht in goede banen te leiden is Marc Bevers namens Midpoint Brabant en Gemeente Tilburg als kwartiermaker aangesteld. In het kader van het Actieplan Talentontwikkeling Midden-Brabant en de Tilburgse uitvoeringsnota ‘Versnelling Next Economy’ ontwikkelde hij een actieprogramma met concrete maatregelen voor de komende jaren. We duiken met Marc in de materie.

“We kiezen voor praktische instrumenten, aanvullend op wat er al vanuit het onderwijs en bedrijfsleven gebeurt”, legt Marc uit. “Er zijn in Midden-Brabant diverse netwerken van bedrijven die hoogopgeleiden voor hun omgeving willen behouden. Dit juichen we toe. Onze inzet is vooral aanvullen. Ook heeft het kabinet aangekondigd dat in elk van de 35 arbeidsmarktregio’s minimaal één loket met één uniforme naam moet komen waar werkenden, werkzoekenden en werkgevers met al hun arbeidsmarkt gerelateerde vragen terecht kunnen. Omdat dit nog wel een tijdje gaat duren, gaan wij nu alvast aan de slag.”

Online platform
“Zo stimuleren we de matching van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.” vervolgt Marc. “Dit gaan we onder meer doen met een online platform waar het mkb en hoog opgeleid talent zichzelf presenteren en elkaar kunnen vinden. Deze website krijgt een brede zoek- en matchingsfunctie voor reguliere banen, stages, bedrijfsopdrachten, challenges en traineeships. We dagen bedrijven en talenten uit om anders te kijken naar de match op werk: niet alleen op basis van diploma of afstudeerrichting, maar ook van motivatie en breed toepasbare vaardigheden.”

Dit is nodig want mkb-bedrijven hebben moeite om goed opgeleid talent aan te trekken en stevige verbindingen te leggen met het hoger onderwijs en overheden. “Binnen het mkb zijn er grote verschillen in slagkracht, innovatie en samenwerking”, ervaart Marc. “Mkb-ondernemers hebben als voordeel ten opzichte van het grootbedrijf dat zij flexibel zijn en daarom sneller kunnen reageren. Anderzijds hebben zij minder financiële middelen en minder kennis in eigen huis. Het mkb moet buiten de grenzen van de eigen organisatie kijken om samenwerkingen aan te gaan met andere bedrijven, onderwijs en overheden. Als multi helix organisatie vervult Midpoint Brabant* een voortrekkersrol door partijen samen te brengen en zo mkb-bedrijven te helpen met talenten en-traineeprogramma’s.”

Het mkb in Midden-Brabant
Van de ruim 240.000 arbeidsplaatsen in Midden Brabant neemt het mkb 77% voor haar rekening. Het mkb is dan ook een cruciale driver van de regionale economie. Anders dan bijvoorbeeld de Brainport-regio (hoogopgeleid en tech) of Amsterdam (hoogopgeleid en economie, rechten en creatieve industrie) is de Midden-Brabantse arbeidsmarkt een mix van werkgelegenheid met enige nadruk op industrie, leisure en logistiek & groothandel. Het aandeel vacatures op hbo-/wo-niveau is relatief hoog in onderwijs, financiële en zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur. In de metaalindustrie groeit het aantal hoog opgeleiden, met name omdat deze sector sterk aan het robotiseren is.

Aanbod talent
Hoe het zit met het aanbod aan talenten? “Onze regio kent een lichte groei van instroom op hbo-niveau (braingain) en een kleine uitstroom van talent op wo-niveau (braindrain). Ook zijn er verhuisbewegingen in de regio en de provincie zelf. Binnen de regio wint Tilburg. De omliggende gemeenten verliezen hoog opgeleiden. Voor het overgrote deel gaat het hier om verhuizingen naar Tilburg en in mindere mate naar Eindhoven. Werk is de belangrijkste reden voor afgestudeerden om in deze regio te blijven. Er is een positief migratiesaldo bij hoger opgeleiden in techniek, horeca, toerisme, transport en logistiek, wiskunde, natuurwetenschappen en informatie. Tilburg is met een groot aanbod aan hbo-opleidingen en een universiteit een belangrijke magneet voor talent. De stad biedt studies die je elders niet kunt volgen. Ook vinden studenten Tilburg en de omliggende gemeenten gezellig en laagdrempelig. Je kunt hier eenvoudig een sociaal netwerk opbouwen. Studentenkamers zijn relatief goed vindbaar en betaalbaar. Het aandeel hbo- en wo-ers in de regio ligt dan ook met 33% in slechts één procent onder het landelijk gemiddelde. In Midden-Brabant wonen 14.500 hbo-studenten en 10.150 wo-studenten. Tilburg heeft zo’n 50.000 studenten, waarvan 20.000 op Tilburg University.”

Vraag en aanbod
Waarom dan toch inzetten op talentbehoud? “Dit komt onder andere omdat het aanbod aan hoger onderwijs in Midden-Brabant nog onvoldoende aansluit op de toekomstige vraag van de regionale arbeidsmarkt”, verklaart Marc. Het blijkt dat bijna 50% van de hbo-studenten en 40% van de wo-studenten een economisch-gerelateerde opleiding volgt. Ook gedrag & maatschappij en rechten zijn populair, met momenteel 20% respectievelijk 15% van de wo-studenten. Het regionale arbeidsmarktperspectief in techniek & ICT is gunstig maar het aantal hbo-studenten dat in Midden-Brabant een technische opleiding volgt (ca. 25%) is onvoldoende om het aantal banen te vervullen. Dat geldt ook voor masterstudenten: slechts een fractie van de wo-studenten in Midden-Brabant volgt een technische opleiding.

Campagne
Een van de maatregelen die Midpoint Brabant inzet om de vraag en aanbod kant beter op elkaar af te stemmen naast het online platform is een campagne gericht op hoog opgeleid talent om jongeren die niet op eigen kracht de arbeidsmarkt weten te vinden in contact te brengen met Jongerenpunt Midden-Brabant. “Met het project ‘Afgestudeerd wat nu’ krijgen recent afgestudeerden een kortdurend programma van workshops gericht op het benutten van je eigen kracht en versterken van sollicitatievaardigheden. Om resterende, moeilijk vervulbare vacatures in te vullen zetten we gericht ‘klasjes’ op”, legt Marc uit.

“Ook zien we dat veel mkb-bedrijven het moeilijk vinden om traineeships vorm te geven. Dat is jammer, want juist daarmee kan jong talent aan het regionale bedrijfsleven gebonden worden. Daarom gaan we bedrijven helpen met het opzetten, inrichten en uitvoeren van traineeships. En bij werving en selectie. Bedrijven die hier interesse in hebben mogen uiteraard direct contact met mij opnemen. Aan kleine mkb-bedrijven bieden we bovendien een (beperkt) financieel incentive met een traineevoucher. Tot slot introduceren we impact jobs: maatschappelijk relevante bijbanen waarmee jonge, hoogopgeleide mensen tegen een passende vergoeding een betekenisvolle bijdrage leveren aan de stad. Met als bijeffect dat zij zich nadrukkelijker met de stad en regio gaan identificeren.”

Meer info!
Wil je meer weten over het onderwerp talentbehoud in Midden-Brabant? Dan kan Marc Bevers je verder helpen. Je kunt contact met hem opnemen via marcbevers@midpointbrabant.nl of telefoon 06 10052888.

Richard Heesen - Business development voor startups