Skip Navigation or Skip to Content

Meters maken met data

Hoe staat het met de digitale conditie van jouw bedrijf?

De ontwikkelingen op het gebied van supply chain automatisering en data nemen een enorme vlucht. Het is als (MKB) bedrijf amper bij te houden welke acties je het beste op kunt pakken om je bedrijf te digitaliseren en in te spelen op de behoefte van de markt en personeel.

Ervaring uit de afgelopen jaren leert dat digitalisering onontbeerlijk is om je bedrijf toekomstbestendig(-er) te maken. Om als bedrijf hierin meters te maken, is het belangrijk om de huidige digitaliseringsstaat van je bedrijf in kaart te kennen. En op basis hiervan, kun je relevante next steps benoemen.

Met de supply chain digitaliseringsscan breng je in kaart waar jouw onderneming staat op het gebied van digitalisering. De scan richt zich op data en ICT op het gebied van warehousing en transport. Met behulp van een statusdashboard en een bondig actieplan ga je met Midpoint Brabant in gesprek over de uitkomsten en implementatie.

Doel van de scan

 • Gedetailleerd inzicht in de digitaliseringsstatus van transport- en warehouse operatie(s).
 • Praktische handvaten voor concrete verbeteracties.
 • Neutrale onderbouwing om stakeholders mee te nemen in nieuwe ICT- en data ontwikkelingen.

De digitaliseringsscan geeft praktisch inzicht voor individuele ondernemingen, maar brengt ook generieke trends in kaart. Via de beveiligde scandatabase van Midpoint Brabant kan je je digitaliseringsstatus benchmarken met andere bedrijven. De resultaten geven Midpoint Brabant en haar regiopartners beter zicht op de trends en behoeften uit de markt. Nieuwe innovatieprojecten rondom data gedreven logistiek kunnen naar behoefte opgestart worden.

Parameters

Onderstaande onderwerpen worden in de scan tegen het licht gehouden:

 • Profiel van de organisatie;
 • organisatie in ICT context;
 • infrastructuur (hardware – (cloud)servers – veiligheid–borging);
 • operationele systemen en gebruikfuncties;
 • connectiviteit;
 • databeheer;
 • datakwaliteit.

Voor wie

De scan is bedoeld voor ondernemingen die transport en/of warehouse operaties uitvoeren en willen weten waar zij staan op het gebied van digitalisering. De scan kan gebruikt worden om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling en optimalisering van slimme digitale samenwerking met leveranciers, klanten of personeel.

Locatie

De scan wordt op locatie van de onderneming uitgevoerd en de uitkomsten komen digitaal beschikbaar.

Voorwaarden

 • De uitkomsten van de scan zijn enkel beschikbaar voor het gescande bedrijf.
 • De Midpoint Brabant specialist die de scan uitvoert, werkt op basis van een vertrouwelijkheidsverklaring.
 • Resultaten uit de scan worden voor benchmark en analyse doeleienden, geanonimiseerd verwerkt in de scandatabase.
 • Geanonimiseerde resultaten uit de scan zijn alleen toegankelijk voor de organisatie.
 • Na de scan krijg je toegang tot de beveiligde scandatabase zodat je kunt benchmarken (in ontwikkeling).

Plan hier een afspraak in!
Bas Snels - (Start-up & bedrijfs) financieringsspecialist