Skip Navigation or Skip to Content

Circular Values/Natuchem is Impactmaker van het kwartaal Tilburg

 

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg

Fotobijschrift: Bas van der Pol overhandigt een social sofa aan Sven Mommers.

Circular Pharming, ooit van het begrip gehoord? Het Tilburgse bedrijf Circular Values is erin gespecialiseerd sinds 2012. Het levert concepten om organische reststromen te raffineren en zo bruikbare nutriënten en/of vezels te winnen. Of het nu gaat om stikstof, fosfaat of andere componenten. Met hun product Farmcubes zijn ze bijvoorbeeld in staat op een duurzame manier mestafval te verwerken op het erf van de veehouder, het waterschap of de rioolzuivering zelf. Met producten uit o.a. de Farmcubes en luchtwassers van de industrie maakt Natuchem vervolgens hoogwaardige grondstoffen voor de productie van chemisch producten, zoals ammoniumsulfaat kristallen. Hierdoor worden fossiele grondstoffen gespaard en elementen die normaal als afval worden beschouwd kunnen weer nuttig worden toegepast.

Wethouder Bas van der Pol (economie) reikte als erkenning een miniatuur social sofa uit tijdens het bezoek op 9 februari jl. Zijn reactie: “Natuchem heeft als doel om een eerste fabriek in Tilburg te bouwen voor het kristalliseren van spuiwater naar ammoniumsulfaatkristallen. Circular Values biedt daarnaast oplossingen in modulaire systemen. Met alles wat zij doen dragen ze bij aan een circulaire en biobased economie, een belangrijke opgave voor ons allemaal. Door hoogwaardige technische producten en diensten maken Circular Values en Natuchem de cirkel echt rond en zijn daarmee terecht (circulaire) Impactmaker van het kwartaal.”

Waardevol afval

Sven Mommers, eigenaar van Circular Values en Natuchem: “Mooi om te zien dat we een bijdrage kunnen leveren aan een schonere en beter wereld. Met Farmcubes kunnen waardevolle componenten uit mest worden gehaald voor grondgebonden melkveebedrijven. Wij hebben daarmee dé oplossing voor het stikstofprobleem in onder andere Nederland op de markt gebracht. Een ander mooi voorbeeld van circulair ondernemen is de samenwerking tussen Natuchem en Agristro. De restwarmte van deze twee bedrijven en de gezamenlijke afvalwaterzuiveringsinstallatie kan het zwembad Reeshof verwarmen en het water komt ook nog weer terug voor hergebruik. Dat past prima qua duurzaamheid en is economisch interessant. Het kan resulteren in ruim 3.000 ton CO2-reductie per jaar en 1,75 miljoen m3 aardgas.”

Impactmaker van het kwartaal is een initiatief van de gemeente Tilburg en Make it in Tilburg (Citymarketing Tilburg). Het staat ieder kwartaal stil bij een Tilburgse onderneming die onderscheidend is door innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Impactmakers zijn de ondernemers in Tilburg die impact maken, binnen en buiten de stadsgrenzen.

Midpoint Brabant