Skip Navigation or Skip to Content

Mens voorop, oogst centraal

De Brabantse proeftuin dementie is in een modern jasje gestoken: met een nieuw logo en een vernieuwde website.

Ook op de site staat nu de mens voorop en de oogst centraal: precies zoals het er in de dagelijkse praktijk in de proeftuin aan toe gaat.

Ambitie
Daarnaast is de ambitie van de proefuin geherformuleerd: ‘Een zo prettig mogelijk leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, daar werken we elke dag aan. Zodat zij ondanks het afnemend welbevinden verantwoord in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Waarbij zij zelf de regie houden, het liefst ondersteund vanuit hun sociale netwerk. De Brabantse proeftuin dementie helpt iedereen die daaraan kan bijdragen: van onderzoek naar tot experimenten met nieuwe benaderingen, samenwerkingen en technologische hulpmiddelen. Zo slaan we een brug tussen de behoeften van mensen die leven met dementie en de mogelijkheden die er zijn. Elk initiatief, van klein tot groot, levert leerzame kennis en bruikbare ervaring op. Die oogst is waardevol en delen we graag met anderen.’

Neem eens een kijkje in de proeftuin >

Midpoint Brabant