Skip Navigation or Skip to Content

Meer groen op de Tilburgse daken

Hoe meer groene daken, hoe beter! Dat vindt de gemeente Tilburg. Dus komt er geld voor beschikbaar: een half miljoen euro.

Dat stond in een brief van het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. Het half miljoen is voor de realisatie van de eerste voorbeeldprojecten. Groene daken hebben veel voordelen: ze besparen energie, houden hemelwater langer vast en bieden kansen voor ecologie en stadslandbouw. Tilburg telt er nu ongeveer tien, vooral op gemeentegebouwen en panden van gesubsidieerde instellingen.

Het Brabants Dagblad meldt: ‘De gemeente wil ook woningcorporaties en ontwikkelaars stimuleren om groene daken aan te leggen. Drie onderzochte projecten -aan het Pater van den Elsenplein, Dalem en de Piushaven- boden onvoldoende voorbeelden. Toch zijn er kansen, bij voorbeeld in de opgave voor 1.600 extra sociale woningen in de stad.’

Midpoint Brabant