Skip Navigation or Skip to Content

Leren en werken stimuleert leercultuur ondernemers

Leren en Werken Midden-Brabant hield op 15 juni het tweede HR-café.

In een informele setting presenteerde Anton Versteeg van VPT Versteeg in Heusden zijn visie op persoonlijk leiderschap en de uitvoering in de praktijk. De herkenbaarheid en laagdrempelige aanpak zorgden bij de aanwezige deelnemers voor nieuwe inzichten en ideeën.

Openheid
Geïnspireerd door de openheid van Anton Versteeg spraken de ondernemers in de tweede helft vooral over de situatie op de lokale arbeidsmarkt, mogelijkheden tot samenwerking hierin en werden er praktische adviezen uitgewisseld. De groep gaf zelf aan graag een vervolg te zien op deze middag; het leren van elkaar in kleine kring, intervisie, wordt als zeer positief ervaren. Na de zomer is er opnieuw een bijeenkomst, dan bij Van Beek in Drunen. Ondernemers die interesse hebben om aan te sluiten, kunnen contact opnemen met middenbrabant@lerenenwerken.nl.

Midpoint Brabant