Skip Navigation or Skip to Content

Leisure als integraal onderdeel van multifunctionele gebiedsontwikkeling in Brabant

Dit is een publicatie van Vrijetijdsstudies. Het artikel is geschreven door Anke Arts.

Brabant gaat voor Leisure for a better society

Midpoint Brabant is een regionale economische ontwikkelingsmaatschappij die als schakel werkt tussen bedrijven, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Door te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën, wil Midpoint Brabant bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving. Het heeft daarom onder de noemer Leisure for a Better Society voor de periode 2021-2024 het vrijetijdsdomein opnieuw gekozen tot één van haar speerpunten. Op deze manier kan de vrijetijdssector in deze uitdagende tijd met grote maatschappelijke vraagstukken bijdragen aan een betere wereld.

De ambities binnen Smart Leisure zijn vertaald in drie programmalijnen:

  1. Concurrerende en circulaire economie
  2. Slimme mobiliteit en bereikbaarheid
  3. Vitaal platteland en duurzame verstedelijking

Een van de doelen is een concurrerende en duurzame leisure omgeving te zijn, met een focus op meerdaags verblijfstoerisme. Vanuit het House of Leisure, in Oisterwijk, wordt verdere invulling gegeven aan dit speerpunt binnen het vrijetijdsdomein. Het lopende programma draait om destinatieontwikkeling en heet Leisure for a better society. Het benutten van de innovatiekracht binnen de sector komt tot uiting binnen de hoofdopgaven digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling. Het grotere doel erachter is de Brabantse economie verder vooruit te helpen. Aan het programma hebben zich inmiddels meer dan 50 partijen, multihelix, verbonden. Breda University of Applied Sciences (BUAS) is als kennis- en onderzoekspartner betrokken.

Joost Melis, programmamanager Midpoint Brabant Smart Leisure, en Lian Duif, projectmanager Van Gogh Homeland Experience, vertellen in het interview meer over ‘(be)leefbaar Brabant: Leisure for a better society’.

Lees hier het gehele artikel.

Midpoint Brabant