Skip Navigation or Skip to Content

Lars Kemmeren vertelt over een leven lang ontwikkelen bij Brandweerzorg Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vertel eens in het kort iets over je organisatie

Brandweer Midden- en West-Brabant is onderdeel van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Die ken je wellicht van de patiëntenspreiding in de coronaperiode of meer recent van de hulp die we gemeenten bieden bij de vluchtelingenopvang. In Midden- en West-Brabant werk ik  voor de brandweerzorg vanuit het district Hart van Brabant. Dit is hetzelfde gebied als van Midpoint Brabant, minus Heusden. We zijn bekend van de rode auto die uitrukt bij branden. Gelukkig zijn er dit steeds minder. Ook worden we ingeschakeld bij ongevallen, reanimaties en stormschade. We zijn in die zin een vangnet voor de maatschappij.

In ons district werken 550 mensen, veelal vrijwilligers. In Tilburg hebben we twee 24-uurskazernes waar een beroepsuitrukdienst altijd paraat staat. In Waalwijk hebben we deze overdag. Als districtsadviseur ben ik de rechterhand van het Hoofd Brandweerzorg. Samen met een collega-adviseur zijn we belast met de dagelijkse aansturing, ondersteuning en facilitering van de commandanten op de posten en de ploegleiders van de 24-uursdiensten.

Waarom is een leven lang ontwikkelen zo belangrijk voor jouw bedrijf?

Het merendeel van onze mensen werkt als vrijwilliger op een soort nul-urenbasis. Daarnaast hebben we beroepspersoneel. We vinden het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. Door ze soms even uit hun comfortzone te halen, helpen we ze om hun kennis te verdiepen of verbreden, en te laten nadenken over wat ze nu leuk vinden of over een jaar of vijf willen doen.

Daarnaast heeft de beroepsuitrukdienst een zogeheten bezwarende functie. Deze mag je maximaal twintig jaar uitvoeren. Daarna moet je dus iets anders doen. Dit kan van alles zijn. Je kunt intern naar een andere functie doorschuiven, als deze er is. Of extern aan de slag gaan. We zien dit als een gedeelde verantwoordelijkheid. We willen voorkomen dat de medewerker na twintig jaar in het diepe wordt gegooid.

Hoe breng je het in de praktijk?

De medewerkers werken ieder met een persoonlijk ontwikkelingsplan. In de loop van de jaren  hebben onze loopbaancoach en de leidinggevenden gesprekken met hen over wat er nog meer is in de wereld en waar zij energie van krijgen. Deze worden intensiever naarmate die twintig jaren diensttijd dichter in de buurt komt. Het persoonlijk ontwikkelingsplan maken we samen. Het vormt de rode draad met een duidelijk doel. Naast cursussen en vakopleidingen in onze eigen bedrijfsschool kunnen zij zich ook oriënteren op een andere branche via een opleidingscursus. Medewerkers moeten ook zichzelf uitdagen.

Hoe kun je andere ondernemers hiermee helpen?

We vinden het belangrijk om goed vertegenwoordigd te zijn in het lokale netwerk. Niet alleen omdat we zo makkelijker in contact komen met mogelijke nieuwe kandidaten, maar ook om medewerkers die bijna twintig jaar in dienst zijn te laten kennismaken met andere organisaties. We hebben veel vakmensen die bijvoorbeeld in de techniek hun sporen hebben verdiend. En ook hulpverleners met een zorgachtergrond en chauffeurs met groot rijbewijs die goed uit de weg kunnen in de logistieke sector. Met hun kennis en vaardigheden lopen ze vaak voor. Ze zijn goed opgeleid, optimaal fit en gedreven. Dit is aantrekkelijk voor andere bedrijven in de omgeving.

Hoe is de samenwerking met Leerwerkloket tot stand gekomen?

Sinds september zijn we aangesloten bij Leerwerkloket. We raakten met elkaar in gesprek tijdens de Dag van de Techniek van Midpoint Brabant die op onze kazerne in Tilburg werd gehouden.

Tot slot: wanneer schakel je Leerwerkloket in?

Het Rangeerterrein is een perfecte plek voor medewerkers die na twintig jaar naar iets anders op zoek moeten. Hier kunnen zij in stages proeven of het hen bevalt in een andere sector, zoals techniek, logistiek, zorg of vrije tijd. Vooral taal en techniek sluit goed bij ons aan. We bieden hier zelf stageplaatsen voor aan. Verder nemen we deel aan de ontbijtsessies om kennis uit te wisselen. We kunnen elkaar ook helpen bij het vinden van personeel. Leerwerkloket is een ideaal podium om met andere bedrijven in de lokale omgeving in contact te komen.

Midpoint Brabant