Skip Navigation or Skip to Content

Laatste herinnering: elk kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 verplicht energielabel C of beter

Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht moet vanaf 1 januari 2023 elk kantoorgebouw dat groter is dan 100 m2 minimaal energielabel C moet hebben. Deze datum nadert snel. Voldoet het gebouw niet aan de regels, dan mag u het vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De omgevingsdienst heeft bevoegd gezag handhavend op te treden en het kantoorgebouw per direct te sluiten. Voorkom vervelende situaties en ga direct aan de slag.

Heeft uw kantoorgebouw al een energielabel A, B of C? Dan mag u het gebouw vanaf 1 januari 2023 gewoon als kantoor blijven gebruiken. Heeft uw kantoorgebouw nog geen energielabel of een energielabel D, E, F of G? Dan is het belangrijk om direct stappen te ondernemen. U moet namelijk al op 1 januari 2023 een energielabel A, B of C hebben. Vaak kunt u met een aantal kleine energiebesparende maatregelen al het verschil maken.

Ga voor meer informatie en uitleg over deze regel naar de website van de gemeente Tilburg.


Midpoint Brabant en Energietransitie

In januari 2022 is Midpoint Brabant gestart met het programma Energietransitie (voorheen belegd bij Stichting MOED) en werkt programmamanager Joost Ploos van Amstel aan een integraal energietransitieprogramma voor regio Midden-Brabant. Dit met een nadrukkelijke koppeling met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie kun je volgen via de website van Midpoint Brabant.

Midpoint Brabant