Skip Navigation or Skip to Content

Jesse de Doelder: ‘een toekomstbestendige sector begint bij jezelf. Kom meedoen!’

Wie Up New onderwijs zegt, denkt al snel aan Jesse de Doelder, onze aanjager, verbinder en rots in de branding. Een collega die niet graag in het middelpunt van belangstelling staat. Liever zet hij anderen in de spotlight. Het gevolg? Veel circulaire actie vindt plaats achter de schermen. Hoog tijd om daar eens verandering in te brengen, want Textielcampus Tilburg, het project ‘circulaire stromen’ en allerlei andere (onderzoeks)projecten leveren waardevolle resultaten op die gedeeld moeten worden, en sterker nog: jij kunt ook meedoen! We dreven Jesse in een hoekje en vroegen hem het spreekwoordelijke duurzame textiel van het lijf. In dit artikel lees je zijn verhaal.

Toen ik startte bij Up New onderwijs ging ik met verschillende partijen uit het bedrijfsleven en het onderwijs samenzitten om te kijken waar de behoefte, en vooral de energie, zat. Vanuit dat punt zijn we gestart. Ik merkte dat de vraag niet altijd op de juiste plek belandt. Voor mij is het dan een kwestie van de juiste verbindingen leggen en vraag en aanbod met elkaar te koppelen. En dat te blijven faciliteren, zodat het duurzame motortje gaat draaien én veel belangrijker nog: blijft ronken. 

Textielcampus Tilburg: de inspirerende circulaire hotspot voor textiel

Op deze manier hebben we met onder andere Fontys en Avans de Textielcampus Tilburg in het Drögepand opgezet. Daar lopen nu volop onderzoeken rondom circulair textiel. Denk aan onderzoeksonderwerpen als: ‘zijn er nieuwe manieren om wol circulair te maken?’ Of ‘Hoe ga je als textielbedrijf om met nieuwe wetgeving voor verduurzamen?’.

De campus levert nu al interessante resultaten op, deze kennis willen we graag samenbrengen en bundelen in een online kennisbank, zodat we nog veel meer mensen en bedrijven kunnen enthousiasmeren voor circulariteit. Het doel? Een duurzame versterking zijn van wat er in de praktijk bij bedrijven gebeurt. Hen versterken én tegelijkertijd betekenisvol onderwijs maken, dáár gaat het om.

Onze ambitie? Textielcampus Tilburg als dé hotspot voor textiel in de regio en ver daarbuiten. We richten ons daarbij niet zozeer op kleding voor consumenten, maar ook op circulaire stromen.

Circulaire stromen en cross-overs tussen sectoren

Circulaire stromen mogelijk maken is het hoofddoel van de campus en hiervoor denken we graag out-of-the-box. Een hand- en werkschoen-producent wil bijvoorbeeld graag weten of ze alternatieve duurzame materialen kunnen gebruiken voor (delen van) hun producten én of hergebruik mogelijk is. Fontys studenten voeren hiervoor analyses uit in het lab in Eindhoven. Hier komen interessante cross-overs uit voort:

Van restproducten van leer kun je bijvoorbeeld bakstenen maken voor de bouwsector. Uit de resultaten volgen weer nieuwe verbetertrajecten in samenwerking met het onderwijs. Zo borduren we continu voort op de kennis en ervaringen die we opdoen.

Circulaire bouwprojecten: structurele partnerschappen

In de bouw geldt hetzelfde principe: ook hier streven we naar structurele partnerschappen in plaats van tijdelijke allianties, en maken we cross-overs met andere projecten binnen Up New. Zo wilde de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de slag met circulariteit. Deze behoefte hebben we gekoppeld aan bijvoorbeeld het circulair renoveren van een oude voetbalkantine, wat uiteindelijk een buurthuis moest worden.

Een leuke anekdote: ik vroeg de studenten hoe ze een buurthuis circulair konden verbouwen: mét of zonder sloopkogel? De studenten antwoordden: “een deel platgooien met een sloopkogel en opnieuw beginnen”. Toen we 10 weken verder waren in het leertraject waren ze 180 graden gedraaid. Vol trots presenteerden ze aan verschillende marktpartijen waarom die sloopkogel echt niet meer kan. Zij brengen die kennis mee naar hun stages en vaak wisten de studenten meer over circulariteit dan hun stagebegeleiders. Zo ontstaat er een hernieuwd enthousiasme voor circulariteit in de praktijk. Deze circulaire kennis is een meerwaarde voor bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en vooral voor de nieuwe generatie young professionals.

Van opdrachtgevende rol naar een duurzame samenwerking

Ervaring leert ons dat een structureel partnerschap meer impact maakt, dan allerlei losstaande projecten. We zoeken daarom geen opdrachtgever-opdrachtnemer-relaties meer, maar samenwerkingen in de vorm van continu lopende programma’s binnen een fieldlab. Een complex vraagstuk splitsen we op in meerdere sub-projecten vanwaaruit iedere opleiding met hun eigen discipline werkt en waar we samen komen tot meerwaarde en versnelling. We werken verder aan de resultaten van eerdere projecten zodat het kennis- & vaardigheidsniveau continu blijft stijgen. En die kennis? Die delen we breed.

De projecten en experimenten waren tot nu toe succesvol, en die willen we graag nóg verder brengen: kunnen we in de regio een machine realiseren waarmee restleer en andere passende restproducten verwerkt worden tot nieuwe producten? We werken er hard om deze ambitie waar te maken en dat pakken we multidisciplinair aan. Spelen er juridische vraagstukken? Dan betrekken we Tilburg University. Willen we meer weten over logistiek? Dan betrekken we BUas (Breda University of Applied Sciences). Aan de slag met effectieve communicatie en gedragsverandering? Verschillende communicatie opleidingen van Fontys staan in de startblokken. Zo blijven we continu in ontwikkeling en bouwen we aan een steeds sterker netwerk met denk- én doekracht.

Tot slot wil ik eindigen met een oproep aan jou, de lezer: kom meedoen! Word onderdeel van deze structurele samenwerking binnen Up New waarin we werken aan een toekomstbestendige sectoren en de banen van de toekomst. Doe je mee of wil je eerst meer weten? Neem dan contact met me op via jessededoelder@midpointbrabant.nl.

Marc Bevers - Programmamanager Jeugdwerkloosheid