Skip Navigation or Skip to Content

Is jouw onderneming ook geraakt door de Brexit? Bekijk hier de compensatiemogelijkheden!

De komende anderhalf jaar komt er maar liefst voor 32 miljoen euro aan Europees geld vrij voor ondersteuning van ondernemers die door de Brexit zijn geraakt bij internationaal zakendoen. Dit onlangs gestarte EU-handelsprogramma is een regeling binnen het fonds Brexit Adjustment Reserve (BAR) waar ook bedrijven uit Midden-Brabant gebruik van kunnen maken. Gezien het grote aantal ondernemingen in de sectoren handel, logistiek en maakindustrie zijn er ongetwijfeld veel bedrijven in deze regio die hinder hebben ondervonden van de Brexit.

Als bedrijf kom je voor een compensatie in aanmerking als je omzetverlies hebt geleden of handelsbelemmeringen hebt ondervonden als gevolg van de Brexit. Door je in te schrijven voor de portal krijg je toegang tot allerlei middelen om je internationale ambities te ondersteunen. Denk hierbij aan kosteloze deelname aan handelsmissies, beurzen, masterclasses, summer schools, trainingen en individuele begeleiding op het gebied van internationaal ondernemen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit.

Op de website van RVO staat alle informatie . Je kunt jouw bedrijf hier gratis aanmelden. En bekijk ook de website van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Midpoint Brabant