Skip Navigation or Skip to Content

Interview over Gate2

In een publicatie van de EVP-fractie van het Europees parlement staat een boeiend interview met Pierre van Kleef, directeur van Business Development Midpoint Brabant, over Gate2.

Download het artikel hieronder.

Midpoint Brabant