Skip Navigation or Skip to Content

Interview Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant, jurylid Junior BOV Trofee)

Dit interview is een publicatie van JCI Hart van Brabant.

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, is voorheen lid geweest van JCI Hart van Brabant. De organisatie van de BOV Trofee ligt al jaar en dag in handen van deze jonge club ondernemers. Donderdag 2 november vindt de 23e editie van de BOV-Trofee (Beste Ondernemers Visie van Midden-Brabant) plaats. JCI Hart van Brabant vroeg Bas naar zijn ervaringen als voorzitter van JCI, jurylid van de BOV-Trofee en directeur van Midpoint Brabant.

  1. Wat waren enkele van de meest memorabele projecten of initiatieven waar je aan hebt deelgenomen tijdens je periode bij de Junior Kamer, en wat maakte ze zo bijzonder?

In de elf jaar dat ik lid mocht zijn van JCI Hart van Brabant heb ik mogen ervaren dat het motto van de kamer, learning by doing, echt werd waargemaakt. Gedurende deze elf jaar was ik ieder jaar lid van een van de commissies binnen de kamer. Zo mocht ik in een van de eerste jaren van mijn lidmaatschap het Ballonnenfestival mee organiseren. En zag ik met eigen ogen hoeveel mensen en gezinnen genoten van het meevaren in de ballonnen, of van het kijken naar het stijgen en dalen van de vele kleurrijke ballonnen. En het deelnemen aan de leuke festiviteiten eromheen.

Meerdere jaren ben ik lid geweest van de commissie die de jaarlijkse uitreiking van de BOV Trofee organiseert. Ik denk dat maar weinig mensen zich realiseren dat deze commissie een jaar lang belangeloos werkt aan de voorbereidingen voor deze feestelijke prijsuitreiking en het bijbehorende grote netwerkevent waar jaarlijks ruim 600 ondernemers op afkomen. Het was erg mooi om een bijdrage te leveren aan het goede verloop van dit grote event dat voor de ondernemers die op het podium staan zoveel impact heeft.

Een van de commissies die ik als bijzonder heb ervaren was die van het Drakenbootfestival in de Piushaven. Daarvan was ik voorzitter in het eerste jaar dat we dit event organiseerden als kamer. Omdat alle kamerleden Tilburg en de regio een warm hart toedragen, wilden we een evenement organiseren in een deel van de stad dat op dat moment nog niet zo bruisend was als het nu is. De eerste editie was meteen erg druk bezocht, met veel deelnemende teams op het water en een hoop bezoekers op de kades van de haven. In de geel-blauwe muurschildering van JCI Hart van Brabant onder het viaduct over de haven zijn nog drakenboten te vinden als herinnering aan dit event.

  1. Hoe heeft je betrokkenheid bij de Junior Kamer je persoonlijke groei en leiderschapsvaardigheden beïnvloed? Zijn er specifieke levenslessen die je hebt geleerd tijdens die periode?

Als ik heel eerlijk ben moet ik zeggen dat ik dacht dat het lidmaatschap van de kamer niet zo bij me paste, toen dit jaren geleden aan me werd voorgesteld. Ik had destijds een verkeerd beeld bij de kamer. Gelukkig ben ik op de uitnodiging ingegaan voor een kennismakingsgesprek. Wat een kort gesprek onder het genot van één biertje zou zijn, werd een interessante en leuke, lange avond. Mijn beeld van de kamer veranderde acuut toen ik kennismaakte met enkele leden. Het bleken zonder uitzondering interessante, sociale en vooral heel ondernemende mensen, waarvan ik de indruk kreeg veel te kunnen leren.

De opvatting van de kamer dat je het meeste leert door ‘gewoon te doen’ en ‘door het vooral samen te doen’, sprak me erg aan. Ik aarzelde dan ook geen moment om aspirant-lid te worden en werd door mijn mentor Martijn van Gruijthuijsen goed bijgepraat over alle ins en outs van JCI Hart van Brabant, of Junior Kamer Hart van Brabant zoals de club toen nog heette.

Gedurende mijn elfjarig lidmaatschap heeft de kamer mij de gelegenheid gegeven ervaring op te doen in allerlei (bestuurlijke) rollen. Zoals die van lid, secretaris, penningmeester en voorzitter in diverse commissies. In die commissies werkte ik nauw samen met mensen met uiteenlopende karakters en vaardigheden. Dat leverde af en toe ook best situaties op waarin commissieleden, waaronder ook ik, behoorlijk buiten de bekende comfortzone opereerden. Maar juist in die situaties leerden we erg veel.

Ik denk dat ik het meest heb geleerd in het jaar dat ik voorzitter mocht zijn van de kamer. Het was een rol die ik niet direct voor mezelf zag weggelegd. Al was het maar omdat ik vaak liever bestuurders terzijde sta met advies en ondersteuning, dan dat ik zelf voor de groep ga staan. Ik ben de kamerleden die mij motiveerden om het vooral te proberen en die mij tijdens mijn voorzitterschap op allerlei manieren hielpen om er het beste uit te halen tot op de dag van vandaag dankbaar. Van hen heb ik geleerd dat je soms een sprong in het diepe moet maken in het vertrouwen dat je goed genoeg kunt zwemmen.

  1. Kun je ons vertellen over een specifiek moment of ervaring tijdens je tijd bij de Junior Kamer die een blijvende indruk op je heeft achtergelaten en die je nog steeds koestert?

De momenten die ik het meeste koester en die tot op dag van vandaag grote betekenis voor me hebben zijn momenten van persoonlijke aard. Het zijn momenten waarop we als kamerleden lief en leed met elkaar deelden en daardoor als mensen dichter bij elkaar kwamen.

Zo heb ik geweldige steun mogen ontvangen van eigenlijk alle kamerleden toen ik tijdens mijn voorzitterschap van de kamer, op iets latere leeftijd, uit de kast kwam. Zoals we dat toen nog noemden 😊. De ontspannenheid waarmee mijn persoonlijke bericht door de gehele kamer werd ontvangen, de waardevolle gesprekken die ik met individuele kamerleden kon voeren voorafgaand aan dit bericht en de rechtstreekse telefoontjes die mensen pleegden, waren op dat moment van enorme betekenis voor mij. Ik kan alleen maar hopen dat ik er op andere momenten en bij andere gelegenheden voor andere mensen kan zijn, zoals zij er op dat moment voor mij waren.

Niet verwonderlijk is het daardoor dat sommige oud-kamerleden zijn uitgegroeid tot vrienden voor het leven. Een voorbeeld hiervan is de vriendengroep van acht mannen die is gevormd na ons gezamenlijke lidmaatschap van de kamer. Twee van deze vrienden heb ik de afgelopen jaren zelfs in de echt mogen verbinden met hun vrouw. Fantastisch om te doen en een gezamenlijke herinnering voor het leven!

  1. Je bent nu Managing Director van Midpoint Brabant en jurylid van Junior BOV trofee. Kun je ons vertellen hoe jouw rol als jurylid bij de Junior BOV Trofee Hart van Brabant past in de bredere missie en doelen van Midpoint Brabant?

Midpoint Brabant werkt aan het versterken van de regionale economie in Midden-Brabant. Dat doen we binnen de context van brede welvaart. Dat betekent dat we ons sterk maken voor duurzame groei, dus groei van de economie én de leefomgeving én de maatschappij. Het een gaat niet ten koste van het ander. Bij het werken aan duurzame groei stellen we een aantal transities centraal, die op het gebied van circulariteit en energie, gezondheid, digitalisering en arbeidsmarkt.

Dit maken we op twee manieren concreet. Ten eerste leveren we diensten aan ondernemers in onze regio. Onze business developers helpen ondernemers op het gebied van deze transities en dragen er zo aan bij dat bestaande ondernemingen meer toekomstbestendig worden. Ook ondersteunen we startups en scale ups bij de opstart en groei van hun bedrijf. Ten tweede werken we samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partners aan projecten waarmee we innovaties realiseren. Ook weer op het gebied van de eerder genoemde terreinen.

In onze regio hebben we in het bijzonder aandacht voor een aantal sectoren die van oudsher sterk aanwezig zijn en nog veel potentie hebben voor de toekomst. Dat zijn de logistiek, de maakindustrie, de leisure en de zakelijke dienstverlening. Hier leveren we onze diensten en passen we innovaties uit projecten toe. Als het gaat om startups hebben we bijzondere aandacht voor impact startups. Dat zijn startups die bijdragen aan een betere economie én maatschappij.

Midpoint Brabant is strategisch partner van JCI Hart van Brabant omdat de club jonge ondernemende mensen zich eveneens inzet voor impactvol ondernemerschap. De BOV Trofee zet ieder jaar de ondernemer met de beste visie in onze regio in het zonnetje. En met de Junior BOV Trofee viert en steunt JCI Hart van Brabant startend ondernemerschap. We verbinden de netwerken van JCI Hart van Brabant en Midpoint Brabant omdat we geloven in dat we goed bij elkaar passen en samen nog sterker staan!

  1. Welke criteria hanteer je bij het beoordelen van de genomineerde bedrijven voor de Junior BOV Trofee Hart van Brabant, en wat zijn de belangrijkste eigenschappen die je zoekt bij potentiële winnaars?

Allereerst wil ik benadrukken dat het een eer en een plezier is om ieder jaar weer met talentvolle leiders van jonge ondernemingen in gesprek te gaan. Bij een prijsuitreiking hoort het dat je, samen met andere juryleden, deze ondernemers ook mag beoordelen. Dat doe ik door natuurlijk rekening met het thema van dat jaar. Zo kijken we dit jaar naar de opschaalpotentie. Het is mooi om te zien dat hiervan bij alle drie de finalisten van dit jaar op verschillende manieren sprake is. Zo zie je maar dat onze regio een fantastische voedingsbodem heeft voor groei!

Daarnaast kijk ik als jurylid naar de passie die een ondernemer heeft voor zijn of haar bedrijf, het product of de dienst die het levert en de klant die het bedient. Zo heb ik de finalisten vragen gesteld waarmee ik een beter beeld probeerde te krijgen van de visie van de ondernemer op de behoeften van de klant. En om te achterhalen of de ondernemer goed heeft gevalideerd of het product of de dienst tegemoet komt aan die behoeften. Ook was ik er benieuwd naar of opschaling van het bedrijf niet ten koste zou gaan van de kwaliteit.

Omdat wij bij Midpoint Brabant een speciaal plekje in ons hart hebben voor impactvol ondernemerschap heb ik naast pure economische groeipotentie ook gekeken naar eventuele maatschappelijke impact.

  1. Hoe draagt jouw betrokkenheid bij de Junior BOV Trofee Hart van Brabant bij aan de ondersteuning van jong ondernemerschap en de groei van de zakelijke gemeenschap in de regio Hart van Brabant?

Ik hoop dat mijn betrokkenheid bij de Junior BOV Trofee Hart van Brabant eraan bijdraagt dat we ons in onze regio nog meer beseffen dat we ondernemers nodig hebben om economische én maatschappelijke waarde te realiseren.

We kunnen in Midden-Brabant niet zonder onze kwalitatief uitstekende onderwijs- en kennisinstellingen die het talent van de toekomst voortbrengen. Niet zonder de overheid die ons letterlijk en figuurlijk de ruimte biedt om te ondernemen, experimenteren en innoveren. En niet zonder onze maatschappelijke partners die er op een vooruitstrevende manier voor zorgen dat iedereen meekomt. Maar de meest effectieve weg naar waarde creatie verloopt via ondernemerschap, dus het is belangrijk dat we het ondernemerschap vieren. En dat we mensen die het lef hebben om, ondanks eventuele hindernissen, een bedrijf te starten en dat succesvol te laten groeien met de Junior BOV Trofee Hart van Brabant te eren.

Tijdens de uitreiking van de BOV Trofee en de Junior BOV Trofee brengen we daarnaast het dienstenaanbod van Midpoint Brabant voor ondernemers onder de aandacht. De business developers van Midpoint Brabant, vaak zelf mensen die zelf een onderneming hebben (gehad), bieden diensten waar ondernemers in Midden-Brabant echt wat aan hebben. Zo helpen we de zakelijke gemeenschap in onze regio om verder te groeien.

Midpoint Brabant