Skip Navigation or Skip to Content

Inspiratiemiddag versterkt samenwerking technisch bedrijfsleven en onderwijs in Midden-Brabant

In Midden-Brabant vinden door het jaar heen verschillende edities van de Dag van de Techniek plaats. Onder andere leerlingen en werkzoekenden ontdekken hier de mogelijkheden van leren en werken in de techniek. Om de samenwerking tussen onderwijs en het technisch bedrijfsleven te versterken, organiseerden Deltaplan Techniek van Midpoint Brabant en Sterk Techniekonderwijs (STO) een inspiratiemiddag bij het Mill Hill College in Goirle. Hierbij deelden ruim 100 vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en andere organisaties ideeën en ervaringen.

De inspiratiemiddag bouwt voort op het succes van twee voorgaande inspiratie-events in 2023, waarvan één voor het technisch onderwijs en één van de Dagen van de Techniek. Deltaplan Techniek heeft het initiatief genomen om samen met het STO de krachten te bundelen om tot een gezamenlijk event te komen.  

Interactieve middag

De deelnemers van de sessie werden door leerlingen van het Mill Hill College ontvangen en begeleid als onderdeel van hun maatschappelijke stage. Bij binnenkomst konden de deelnemers een kijkje nemen bij verschillende interactieve demo’s. Zij namen een kijkje bij verschillende interactieve demo’s die ook bij de Dagen van de Techniek te beleven waren. Hiermee kregen de bezoekers op een laagdrempelige manier een nóg beter beeld van leren en werken in de techniek. Er was veel belangstelling voor vernieuwende onderwijsactiviteiten, zoals AI-hologram Lexi en de ‘Eskeet-room’, een escaperoom van de Schildersvakopleiding.   

Naast de interactieve demo’s waren er ook parallelsessies waar concrete kennis werd gedeeld, onder andere op het gebied van Generatie Z, het ontwikkelen van een praktijkopdracht en de carrièreswitcher. Deze sessies gaven de deelnemers nieuwe inzichten en praktijkgerichte tips om mee aan de slag te gaan.  

 De dagvoorzitter van de middag was Erik Roebroek van Meaningful Work. De sprekers waren de initiatiefnemers Dagmar Heystek en Chris-Anne van Kooten van het programma Deltaplan Techniek van Midpoint Brabant, en Jan van Nierop en Jerphaas de Hoogh van STO. Zij benadrukten hoe belangrijk de samenwerking tussen het onderwijs en technisch bedrijfsleven is en riepen de deelnemers op om deze nog meer op te zoeken.  

Jerphaas de Hoogh: Zet je bedrijf op een leuke manier in de kijker bij het jeugdige publiek. We moeten nog meer de brug slaan naar het technisch bedrijfsleven en de samenwerking opzoeken.”  

 

Lancering Jouwtechniekwijzer.nl 

Het hoogtepunt van de middag was de lancering van jouwtechniekwijzer.nl, dé gids in Midden-Brabant waarin je kunt ontdekken wat techniek jou kan brengen. Er gebeurt in de regio al veel op het gebied van enthousiasmeren voor leren en werken in de techniek. Vanuit alle betrokken doelgroepen bleek de behoefte aan overzicht en inzicht van deze initiatieven en activiteiten. Dit platform is een reactie hierop. “Het fundament van dit platform is gelegd. Het zal zich blijven ontwikkelen op basis van input van alle betrokken partijen”, aldus Dagmar. Hierdoor is het een groeimodel dat zich voortdurend verbetert.  

Thom Blankers (wethouder Werk, Toerisme en Verkeer Gemeente Heusden en bestuurlijk kartrekker Deltaplan Techniek), Kim van Dongen (CEO Thinking Steel en kartrekker Dag van de Techniek Gilze) en Han Snijders (directeur Campus013 en penvoerder STO Midden-Brabant) lanceerden het platform met een druk op de rode knop. Na de lancering benadrukten zij het belang van techniek in het onderwijs. Het platform jouwtechniekwijzer.nl gaat een centrale rol spelen bij het bieden van inspiratie, overzicht en inzicht in de technische mogelijkheden voor opleidingen en banen in Midden-Brabant. 

"We vissen allemaal in dezelfde vijver naar jongeren die in de techniek willen werken. Laten we de vijver vergroten door al op jonge leeftijd zaadjes te planten en de interesse voor techniek bij jongeren aan te wakkeren."
Thom Blankers, wethouder gemeente Heusden.

Toekomstige samenwerking 

Tijdens de inspiratiemiddag is een basis gelegd voor een verdere samenwerking en innovatie in de regio. Dankzij dit event wordt het mogelijk om het onderwijs nauwer te betrekken bij de Dagen van de Techniek én de rol van het technisch bedrijfsleven in het onderwijs te versterken. De Dagen van de Techniek zorgen ervoor dat leerlingen al vroeg in hun ontwikkeling in aanraking komen met techniek. Het enthousiasme van technische bedrijven in hun gemeente draagt daar sterk aan bij. Dit is essentieel voor het stimuleren van de interesse in de technische sector.  

Chris-Anne tot slot: “Het event is nú al geslaagd door hier met elkaar samen te komen! Nu is het tijd om door te pakken.” 

Meer weten… 

Wil jij ook deelnemen aan een Dag van de Techniek of als bedrijf meedenken in het technisch onderwijs? Neem dan contact op met Dagmar en Chris-Anne.  

Dagmar Heystek en Chris-Anne van Kooten - Programma Deltaplan Techniek