Skip Navigation or Skip to Content

In gesprek met bedrijven in Hart van Brabant over de energietransitie

Regio Hart van Brabant wil in 2050 energieneutraal zijn en om deze doelstelling te halen, moeten flinke stappen worden gemaakt. Daarbij is een grote rol weggelegd voor het bedrijfsleven in de regio.

Tijdens een interviewronde met een tiental regionale bedrijven, allemaal koploper op het gebied van energiemaatregelen, zijn behoeften en belemmeringen in beeld gebracht en is een antwoord gezocht op de vraag welke motieven een rol spelen bij het nemen van deze maatregelen. Daar kunnen lessen uit getrokken worden om de energietransitie in de regio verder te brengen.

lees verder: https://duurzaammoed.nl/in-gesprek-met-bedrijven-in-hart-van-brabant-over-de-energietransitie/

Midpoint Brabant