Skip Navigation or Skip to Content

Human Capital Agenda voor Leisure

Wat is de behoefte aan goed opgeleid personeel; kwantitatief én kwalitatief?

Het is voor een succesvolle ontwikkeling van de regionale economie belangrijk om dat periodiek te analyseren. Hiervoor is het nodig dat er voor elke speerpuntsector een arbeidsmarktagenda (Human Capital Agenda, HCA) wordt opgesteld.

Potentie
Midpoint ontwikkelt deze agenda’s voor de 3 speerpuntsectoren omdat die nu een bovengemiddeld groot aandeel hebben in de Midden-Brabantse werkgelegenheid. En omdat de sectoren potentie hebben voor verdere groei. Voor Leisure gaat het op dit moment om circa 14.000 banen in circa 2.450 vestigingen.

HCA Leisure
De HCA Leisure gaat uit van samenwerking tussen multi-helixpartners om het bestaande en toekomstige personeel klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. De agenda gaat in op de ‘vraagkant’: waaraan heeft de sector en de werkgever behoefte, hoe realiseren we samen de groeiambitie. Instroombevordering, flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit zijn zaken die in de HCA terugkomen.

Subsidie
Midpoint werkt hierin samen met de partners Recron, Libema groep, CenterParcs, Albron, Mercure/Ibis Tilburg, NHTV, De Rooi Pannen, ROC Tilburg, Helicon, Fontys en de gemeente Tilburg. Ook een aantal MKB bedrijven uit Oisterwijk werken, via de Recreatie Company, mee aan de HCA Leisure. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt bij aan deze ontwikkeling met een subsidie.

Midpoint Brabant