Skip Navigation or Skip to Content

Het Rijk kent € 12,5 miljoen toe voor Regio Deal Midden-Brabant

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Midden-Brabant € 12,5 miljoen toegekend voor Regio Deal projecten. Bij Regio Deals werken Rijk en regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. De regionale ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant heeft deze aanvraag bij het Rijk ingediend namens een groot aantal samenwerkende ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Midden-Brabant is één van de veertien regio’s die zijn geselecteerd in deze vierde Regio Deal ronde. In de komende periode werken de organisaties het voorstel verder uit tot een volwaardige Regio Deal.

Theo Weterings, voorzitter Midpoint Brabant en burgemeester van Tilburg: “Het Rijk heeft gehoor gegeven aan onze oproep om de brede welvaart in Midden-Brabant te versterken. Daar heb ik met gepaste trots kennis van genomen. Brede welvaart betekent in de taal van onze inwoners: vinden van werk, kunnen betalen van rekeningen, gezond zijn, geschikte opleidingen voor de kinderen en een groene, veilige omgeving. Samen werken we aan het vergroten van de kwaliteit van leven, wonen en werken. Een extra financiële impuls hiervoor is zeer welkom!”

Bas Kapitein, directeur Midpoint Brabant, voegt toe: “De Regio Deal voor Midden-Brabant richt zich op mensgericht ondernemen en innoveren. Daar is onze regio sterk in. De projecten gaan dan ook over duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. Met inzet van nieuwe datatechnologieën en ontwikkelen van talent maken we de slag naar het ondernemerschap in het breed aanwezige mkb en het welzijn van onze samenleving.”

Het is voor de tweede maal dat Midden-Brabant van het Rijk een bijdrage voor een Regio Deal ontvangt. In 2019 verstrekte het Rijk € 10 miljoen aan Midden- en West-Brabant voor zestien Regio Deal projecten voor de maakindustrie en logistiek.

Hoe werkt een Regio Deal?
Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen euro.

 

Midpoint Brabant