Skip Navigation or Skip to Content

Het grootste project in zonnestroom op één dak

Stichting MOED, onderdeel van Midpoint Brabant, initieert het grootste zonnestroomproject van Nederland op één dak. KiesZon realiseert dit grootse zonnestroomproject momenteel bij Rhenus Contract Logistics.

Het project werd mogelijk op basis van een uitgewerkte energie-aanpak van de Stichting MOED bij het hoofdkantoor van Rhenus in Tilburg. Als onderdeel van deze aanpak heeft MOED onder meer in 2014 SDE+ subsidie verkregen voor de Rhenuslocatie in Eindhoven.

Het project heeft een omvang van 15.318 zonnepanelen en een productie van 4 miljoen kWh per jaar. Deze hoeveelheid komt overeen met het verbruik van ruim 1.350 huishoudens. Met dit project beoogt de vestiging van Rhenus te voldoen aan het hoogst haalbare Breeam certificaat.

KiesZon realiseert het zonnestroomproject volgens het model: Design, Build, Finance Maintain en Operate. (DBFMO) ofwel een model, waarbij de klant optimaal profiteert van de zonnestroom, terwijl zij volledig ontzorgd wordt.

Ook voor 2017 heeft MOED vergelijkbare projecten geïnitieerd voor maatschappelijk en commercieel vastgoed. Wilt u ook door een onafhankelijke partij ontzorgd worden? Bijvoorbeeld in samenwerking met Energieke Regio of rechtstreeks? Bel of mail Joris van Boxtel, Projectmanager Energietransitie bij MOED: Telefoon: 06 454 186 41, e-mail: jvanboxtel@duurzaammoed.nl

Midpoint Brabant