Skip Navigation or Skip to Content

GreenWish en trendwatchers presenteren Trendrapport duurzaamheidsideeën aan het Kabinet

Vooruitlopend op Prinsjesdag heeft GreenWish mede namens een groep van 22 trendwatchers Duurzame Dinsdag (6 september) een Trendrapport ‘Stap in het onbekende’ aangeboden aan het Kabinet. Minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, heeft het in ontvangst genomen. Dit trendrapport is samengesteld op basis van 291 inzendingen met duurzaamheidsideeën. Het is opgesteld in opdracht van het Impulsprogramma Duurzaam Initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het programma Jong Leren Eten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als één van de trendwatchers heeft Vincent van Rijsewijk namens Midpoint Brabant stevige input geleverd voor dit rapport. Ook kreeg hij de gelegenheid om het punt ‘Kracht van de ketenmakelaars’ aan de orde stellen bij een aantal leden van de Tweede Kamer.

Het is de veertiende keer dat het Trendrapport uitkomt. De belangrijkste onderwerpen die dit jaar uit de inzendingen naar voren kwamen zijn: energiearmoede, betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen, nieuwe vezels, regeneratie, duurzaamheid van binnenuit, textielverf, microplastic en vitale bodem. De meeste inzendingen (58%) gaan over circulaire economie, gevolgd door klimaat. Biodiversiteit en sociale duurzaamheid zijn de sterkste stijgers. Al met al roepen de initiatieven op om onze manier van leven drastisch te veranderen.

Als vervolg komt er vier maal per jaar een Groen Spreekuur voor de initiatiefnemers en de leden van de Tweede Kamer. Hierbij komen onderwerpen aan de orde waar de politiek wat mee kan, met het oog op het behalen van de duurzame en maatschappelijke doelen.

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE TRENDRAPPORT EN DE VIDEO. ZÉÉR DE MOEITE WAARD!

 

       

Midpoint Brabant