Skip Navigation or Skip to Content

Green Deal helpt bedrijven Tijvoort met energiebesparing en reststromen

Het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle is flink aan de slag gegaan met de Green Deal voor verduurzaming. Tijdens de coronaperiode hebben diverse bedrijven even gewacht, maar inmiddels zit de vaart er goed in. Inmiddels nemen tien bedrijven deel aan de Green Deal. Ook gaan ondernemingen van Tijvoort binnenkort aan de slag met het uitwisselen van reststromen.

Joep Horevoorts is parkmanager van het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle. Hij geeft aan hoe je van start kunt gaan met verduurzamen door energiebesparing: “Veel bedrijven staan er niet bij stil wat ze teveel uitgeven. Nieuwe bedrijven beseffen dit eerder, omdat je dan sowieso nieuwe aansluitingen en materialen nodig hebt. Je kunt ook klein beginnen. Zoals met het eenmalig aanpassen van de gasmeter als deze niet meer bij je bedrijf past. Een quick win dus. Soms kun je zelf al eenvoudige dingen aanpassen, zoals het isoleren van de zijkant van roldeuren. Dat is een half uur werk en de tocht is er uit. Met een heater en ventilator kun je ook de warmte beter spreiden door deze naar beneden te duwen. Heel praktisch dus.”

Wettelijke verplichting

Volgens het landelijke Activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven verplicht om de energiebesparende maatregelen uit te voeren die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit geldt voor ondernemingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Sinds 1 juli 2019 hebben zij ook een informatieplicht. Hiervoor moeten ze aan de RVO rapporteren welke maatregelen ze hebben uitgevoerd. De Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) is hierbij een handig hulpmiddel.

Deelnemende bedrijven krijgen voor energiebesparing individuele ondersteuning van de experts van Groene Groei, de uitvoeringsorganisatie van de Green Deal. Dit is een samenwerking van Stichting Ons Tijvoort, Gemeente Goirle, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Stichting MOED. MOED is de publiek/private onderneming van Midpoint Brabant die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energietransitie, energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  (OMWB) checkt ondernemingen op Tijvoort op naleving van de energiebesparing- en informatieplicht. Wie al actief aan de Green Deal meedoet, wordt niet als eerste gecontroleerd.

Energiescan

Hoe gaat dit in zijn werk? Ralf Klop van Groene Groei: “We starten met een technische energiescan van het hele bedrijf om kansen  in kaart te brengen. Zo zien de ondernemers in welke mate zij voldoen aan het Activiteitenbesluit. Samen met het bedrijf vullen wij de eerste keer het bijbehorende formulier in voor de Informatieplicht. Vervolgens kijken we naar mogelijke technische oplossingen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, LED verlichting en isolatie. En naar opbrengsten en verdiensten. Volledig op maat, inclusief routekaart. Het bedrijf beslist uiteindelijk wat het gaat doorvoeren, en regelt dit zelf. Green Deal biedt dus eigenlijk een soort eerste hulp. We ondersteunen deelnemende organisaties niet alleen bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook bij het vergelijken van offertes en het aanvragen van subsidies, zoals de SDE (Stimulering Duurzame Energietransitie).”

Wat wil Tijvoort uiteindelijk bereiken? Joep vertelt: “In de coronaperiode hebben veel bedrijven eerst de kat uit de boom gekeken. Toch doen er al 10 bedrijven mee. Ons doel is dat 30 van de 150 bedrijven op Tijvoort actief gaan deelnemen aan de Green Deal. Dat is al best ambitieus. Ook omdat er bedrijven zijn die het zelf al regelen. Uiteindelijk willen we 100% van de bedrijven goed informeren. Dit doen we met nieuwsbrieven, online communicatie en fysieke contacten in de vorm van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Verder willen we vier businesscases voor restwarmte en minimaal 5 megawatt aan zonnepanelen op bedrijfsdaken realiseren.”

Uitwisselen van reststromen

Een project dat is voortgevloeid uit de Green Deal is Symbiosis4Growth, een Regio Deal project van Midden- en West-Brabant waar Stichting MOED ons op heeft gewezen. Joep is verheugd dat Tijvoort hier actief mee aan de gang gaat: “Op 5 oktober houden we in het Texperience Center van HAVEP een workshop met 15 tot 25 bedrijven. Zij gaan onderling afstemmen hoe ze restmaterialen, energie, water en capaciteit kunnen uitwisselen. Deze aanpak gaat zeker CO2-besparing en kostenreducties opleveren.”

En wat zijn de volgende stappen? Joep: “We hebben in Goirle nog geen collectief zonnepanelenproject lopen, maar er zijn wel enkele bedrijven die dit zelf samen hebben opgepakt met het oog op de SDE-subsidie. We volgen nauwlettend wat Solar Valley op dit gebied al een tijd succesvol doet in Waalwijk en sinds kort ook in Tilburg. Er kunnen trouwens ook andere partijen aansluiten bij de Green Deal. Deze loopt of op 28 januari 2023. Intussen moeten we ons bezinnen op de volgende fase. Nu is het een mooi instapmoment voor partijen die hierbij willen helpen.”

Ook meedoen aan de Green Deal?

Geïnteresseerde ondernemingen van Tijvoort kunnen contact opnemen met parkmanager Joep Horevoorts (parkmanager@onstijvoort.nl) of Ralf Klop van Groene Groei (info@groenegroei.nl). Voor meer informatie, klik hier.

 

Midpoint Brabant