Skip Navigation or Skip to Content

Gelijke kansen voor jongvolwassenen

De MBO Raad roept op: de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten óók in het teken staan van gelijke kansen voor 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mede namens de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding doet MBO Raad-voorzitter Ton Heerts een oproep aan alle gemeentes en de huidige en toekomstige wethouders en raadsleden: “Kom in actie en help onderwijs en bedrijfsleven om deze groep jongvolwassenen perspectief op werk te geven.”

Lees het artikel over dit onderwerp op de site van de MBO Raad >

Midpoint Brabant