Skip Navigation or Skip to Content

Geert Naaijkens winnaar van Hart van Brabant Award

Jarenlange bevlogen en belangeloze inzet op vele terreinen. Redenen genoeg om namens Regio Hart van Brabant de Hart van Brabant Award 4 januari uit te reiken aan Geert Naaijkens.

Wethouder Erik de Ridder reikte de Award 4 januari uit tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van BZW Midden-Brabant en BORT (Bedrijven Overleg Regio Tilburg) in de schouwburgzaal van Tilburg Theaters. De Hart van Brabant Award gaat jaarlijks naar een persoon of een organisatie. Die moet in de regio zijn geworteld, er zijn gevestigd of activiteiten verrichten en zich verdienstelijk hebben gemaakt. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van bijzondere prestaties of uitzonderlijke resultaten, die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de economische en maatschappelijke doelen en prioriteiten van Midden-Brabant. En zodoende tevens het gevoel van regionale eenheid en trots hebben versterkt.

Bevlogen en belangenloze inzet

Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant besloot tot toekenning van de Hart van Brabant Award aan Geert Naaijkens, omdat hij door zijn jarenlange bevlogen en belangeloze inzet op vele terreinen ruimschoots aan genoemde vereisten voldoet. Zo stond hij mede aan de basis van de ROBO overleggen (regionaal overleg bedrijfsleven onderwijs). Deze unieke overleggen hebben mede bijgedragen aan de goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in onze regio en daarmee ook aan het goed functioneren van de triple helix structuur.

Actief binnen veel organisaties

Behalve voorzitter van het ROBO voorzittersoverleg en voorzitter van ROBO metaal, is/was Naaijkens voorzitter FME-CWN Zuid. Hij is geruime tijd lid van het AB, voorzitter van het Platform Jong Ondernemen Tilburg, lid van het Platform Promotie Techniek Midden-Brabant, bestuurslid van de stichting Metal Valley Nederland, lid van de Stuurgroep Aerospace & Maintenance Gate 2 Gilze-Rijen, en lid van de Stuurgroep Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Brabant. Daarnaast is hij lid van de BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging), daar lange tijd voorzitter geweest en nog steeds actief betrokken.

Foto: Jostijn Ligtvoet

Midpoint Brabant