Skip Navigation or Skip to Content

Gebouw 90 in Spoorzone Tilburg volop in gebruik; 10 slimme startups in één pand

Dit is een publicatie van Make It Tilburg.

Gebouw 90 biedt sinds april 2023 plek aan tien slimme startups. Gelegen in Spoorzone Tilburg, een rauw industrieel gebied vol cultuur, horeca en historie werken de nieuwe bewoners hard aan de toekomst. De startups die het is gelukt ruimte te bemachtigen komen terecht in een ondernemende omgeving waar bedrijvigheid, onderwijs en overheid samenwerken; een innovatie-ecosysteem dat hen stimuleert en ondersteunt in hun verdere ontwikkeling. Daad bij het woord: donderdag 14 september was de officiële kick-off van het pand, geïnitieerd door gemeente Tilburg.

“We zien de ondernemers graag met elkaar in gesprek, dus stimuleren onder andere met deze kick-off het contact en daarmee wellicht ook samenwerkingen tussen de startups”, legt accountmanager Spoorzone Dolf Baetsen uit. “Als onderdeel van een gebied gericht op innovatie en het stimuleren van ondernemerschap vinden de startups op 20 meter afstand Station88, Midpoint Brabant en Braventure die hen ondersteunen in hun bedrijfsontwikkeling. En ze kunnen nog eens 50 meter verder bij MindLabs binnenlopen.”

In de Spoorzone wordt gewerkt aan de verdere clustering van kennis en bedrijvigheid op het gebied van menselijk gedrag en AI, met magneetwerking voor studenten, jong talent, experts en bedrijven. “De startups die bezig zijn met innovatieve oplossingen met behulp van technologie en AI zijn essentieel voor dat innovatief ecosysteem en zien we hier dan ook graag landen, in Spoorzone Tilburg”, licht Dolf toe over de selectieprocedure. “Startups die interesse hadden konden zich aanmelden en werden beoordeeld door business developers van Midpoint Brabant, Tilburg University, Avans, Fontys Hogeschool en gemeente Tilburg. Er werd gekeken naar het profiel en toegevoegde waarde voor het ecosysteem in Gebouw 90 en de Spoorzone in zijn geheel.”

De bedoeling is dat de startups na drie jaar het pand verlaten. Dit is ook de maximale huurtermijn. “Maar we hopen natuurlijk dat door het succes dat ze hebben ze eerder dan die drie jaar het pand als scale-up verlaten om in de Spoorzone verder te groeien en Gebouw 90 weer kan worden gevuld met nieuwe startups”, aldus Baetsen.

Nieuwe energie
Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partners zijn samen als geen ander in staat om de samenleving te begrijpen en verbeteren. (Regio) Tilburg heeft wat dat betreft goede kaarten in handen: een uniek kennisprofiel van mens, gedrag, maatschappij en data.

“In de Spoorzone hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een inspirerende mix van activiteiten in en rond ons industriële erfgoed. We zijn dan ook heel blij dat Gebouw 90 in gebruik is genomen door jonge mensen die de kans krijgen om hier weer nieuwe energie aan toe te voegen”, legt wethouder economie Bas van der Pol uit. “Het toenemende belang van mensgerichte innovatie is een grote kans voor startups. Zij zijn gemotiveerd om oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als verduurzaming (energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie), digitalisering en AI, gezondheid en talentontwikkeling. Deze startups leveren economische én maatschappelijke toegevoegde waarde en zijn belangrijke aanjagers van innovatie.”

Ecosysteem
De startups worden warm ontvangen en opgenomen in het ecosysteem van de Spoorzone. August de Vocht, directeur Station88 is blij met de komst van zijn buren: “Station88 is er om Midden-Brabant ondernemender te maken, dus ook deze impact startups. Wij bieden seminars, workshops en inspiratiesessies aan en zijn daarnaast een schakelkast wanneer een ondernemer hulp nodig heeft. En als het te ver weg is voor ze, bieden we ook digitale coaching via artificial intelligence aan”, lacht hij.

Midpoint Brabant, gevestigd boven Station88 biedt programma’s ook begeleiding en financiële ondersteuning. Samen met ondernemingen, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties heeft Midpoint Brabant de ambitie om Midden-Brabant te laten uitgroeien tot dé regio voor mensgericht ondernemen en innoveren. En zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het doel van de provincie om de beste regio voor startups in Europa te worden.

“Een gezond vestigingsklimaat betekent ook dat startups volop de kans krijgen om van de grond te komen” legt Bas Kapitein, directeur Midpoint Brabant uit. “Naar aanleiding van het rapport ‘Naar een winnend startup ecosysteem’ van Strategy Unit heeft een werkgroep van Tilburg University, Fontys, Avans, gemeente Tilburg en Midpoint Brabant een actieplan uitgewerkt. We gaan vol voor impact startups, oftewel startups die naast economische waarde vooral ook maatschappelijke waarde leveren en zo bijdragen aan de brede welvaart. We begeleiden deze, in hechte samenwerking met de andere partners uit de werkgroep en met partners als Braventure en de BOM, onder andere met de financiering, huisvesting, de juiste netwerkpartners en het business model. Midden-Brabant moet voor impact startups dé place-to-be worden, met de Spoorzone Tilburg als belangrijke broedplaats.”

Een kleine 50 meter verderop kunnen de startups terecht bij MindLabs, dat officieel de deuren opent op 27 september a.s. Petra van Dijk, directeur MindLabs: “In Vereniging MindLabs werken  bedrijven – van klein tot groot – samen met de kennisinstellingen Fontys, ROC Tilburg, Tilburg University en BUas aan innovaties. Het draait om gezamenlijke innovaties met technologie en AI die bijdragen aan maatschappelijke doelen. Dit stimuleren wij door partners met gelijke ambities te verbinden, projecten te initiëren en R&D-labs met de beste meetapparatuur te bieden. Er is in het MindLabs gebouw bovendien een centraal podium waar partners kennis en ontwikkelingen  delen. Dit is open voor iedereen die geïnspireerd wil worden. Kortom, voor de huurders van Gebouw 90 staat de deur van MindLabs wagenwijd open!”

Vruchtbare grond
Twee van de 10 startups gevestigd in Gebouw 90 wisten afgelopen maand al het nieuws te halen. Het bedrijfsverzamelgebouw lijkt dus een vruchtbare bodem. Zowel Recrubo als Candour Digital haalden de landelijke pers met hun innovatieve dienstverlening.

De Spoorzone transformeert steeds meer naar een nieuw levendig stuk stad. De oude gebouwen, ooit alleen toegankelijk voor de spoormedewerkers krijgen nu een andere functie waarin de historie en herkomst van de gebouwen nog steeds goed is af te lezen. De aanwezigheid van Tilburg University, ROC en Fontys Hogescholen zorgt voor kennis, talent en visie. Spoorzone Tilburg is open en toegankelijk voor iedereen met een perfecte mix van wonen, werken en ontspannen en vormt een vruchtbare grond voor innovatie. Heb je ook interesse om in Spoorzone Tilburg te ondernemen? Neem dan contact op met Dolf Baetsen via dolf.baetsen@tilburg.nl

 

Midpoint Brabant