Skip Navigation or Skip to Content

Gebouw 90, de plek waar start-ups tot bloei komen

Dit is een publicatie van Netwerk Brabant 

Fotografie: Laurens Janus
Tekst: Esther Nagtegaal

 

In de Tilburgse Spoorzone gebeurt iets bijzonders. Daar werkt de gemeente Tilburg samen met Midpoint Brabant, Tilburg University, Fontys en Avans aan een innovatief ecosysteem op het gebied van menselijk gedrag en AI. Zo krijgen start-ups, gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen er de kans om een vliegende start te maken. Ze kunnen zich per april in Gebouw 90 vestigen en krijgen daarbij hulp van o.a. buurman Midpoint Brabant, gevestigd in Gebouw 88.

De voordelen
Het ecosysteem voor start-ups is zo ingericht dat jonge ondernemers met een businessmodel gericht op mensgerichte innovatie ook echt kunnen groeien. Start-ups die zich met een dergelijk schaalbaar businessmodel willen vestigen in Tilburg, krijgen in de Spoorzone toegang tot het netwerk, de kennis en jarenlange ervaring van de samenwerkende partijen. Plus een plek in Gebouw 90,
die de gemeente Tilburg speciaal voor hen reserveert. Omdat ze allemaal in dezelfde ontwikkelfase zijn, kunnen ze er samen optrekken en elkaar verder helpen.

De juiste katalysator
Hummingbird is één van de start-ups die een plekje heeft verworven in Gebouw 90. Het is het bedrijf van Sander
van Holland en Lukas Wubben, dat de eerste circulaire kinderwagen op de markt wil brengen. Het plan was er, het productidee ook. Maar het ontbrak de nieuwbakken ondernemers aan financiële middelen en ondernemerservaring. Op hun zoektocht naar financiering kwamen ze terecht bij Midpoint Brabant. Die bleek de juiste katalysator voor hun plannen.

Van idee naar levensvatbaar bedrijf
Via Business Developer Richard Heesen van Midpoint Brabant kregen ze toegang tot het netwerk, de kennis, mogelijkheden en de financiering waarmee ze hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen. Maar niet zomaar. “Een mooi verhaal is nog geen levensvatbaar bedrijf. Lukas en Sander hebben ambitieuze plannen, maar ze moesten eerst valideren of de wereld wel zit te wachten op hun
product. Is de doelgroep gevoelig voor hun duurzaamheidsidee? Is die bereid ervoor te betalen? Dat moesten ze eerst nog toetsen. Het zette Sander en Lukas met beide benen op de grond. “We hebben geleerd dat je als start-up je businesscase continu moet valideren en niet alleen maar doen wat je zelf denkt dat goed is. Dat kan je in de beginfase al de kop kosten.”

Van start-up naar scale-up
Dankzij de hulp van Midpoint Brabant is dat bij Hummingbird niet het geval. Ze vonden via het Brabant Start-up Fonds financiering voor de startfase van hun bedrijf én een plek om hun plannen verder te ontwikkelen: Gebouw 90. Dichtbij Midpoint Brabant die hen helpt met de nodige ondernemersinzichten en – vaardigheden. “Wij helpen hen te versnellen, zodat ze over 3 jaar kunnen doorstromen naar een andere plek in de Spoorzone; van start-up naar scale-up.” Sander en Lukas zijn ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Dankzij de toegang tot financiering en kennis kunnen zij hun duurzame ideeën omzetten in een prototype. De eerste circulaire Hummingbird, die geproduceerd gaat worden door lokale partners, wordt medio 2024 verwacht.

Ook in Gebouw 90?
Wil je ook ondernemen met de wind in de rug? Er is nog plek in Gebouw 90. Neem contact op met accountmanager Dolf Baetsen van de gemeente Tilburg en ontdek de mogelijkheden. Dolf.baetsen@tilburg.nl of 06-29648679.

 

Dit artikel is een samenwerking tussen de gemeente Tilburg, Hummingbird en Midpoint Brabant. 
Midpoint Brabant